Wed17092014

Lần cập nhật cuối03:02:49 AM GMT

Back Nghiên cứu - Trao đổi Hỏi - đáp Góp vốn vào công ty cổ phần bằng tài sản?

Góp vốn vào công ty cổ phần bằng tài sản?

Hỏi: Là một Công ty CP, Công ty chúng tôi nhận góp vốn của một công ty khác là xe ô tô con 4 chỗ. Cho tôi hỏi: Công ty xin góp vốn đó có xuất hóa đơn xe ô tô đó không? Trả lời: Theo hướng dẫn của Luật thuế GTGT thì Hoá đơn, chứng từ đối với tài sản góp vốn, tài sản điều chuyển được thực hiện như sau: Bên có tài sản góp vốn là cơ sở kinh doanh: Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: Biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.

 

Và Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp.