Mon15092014

Lần cập nhật cuối08:56:01 AM GMT

Back Nghiên cứu - Trao đổi Hỏi - đáp Hạch toán lỗ trong kinh doanh?

Hạch toán lỗ trong kinh doanh?

Hỏi: Công ty tôi là Công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Trong mấy năm liền trước năm 2009 công ty hoạt động kinh doanh bị lỗ, số lỗ này thể hiện lũy kê trên bảng cân đối kế toán cuối năm 2008. Trong năm 2009 Công ty họp Hội đồng thành viên có đưa ra phương án xử lý số lỗ này bằng cách: Các thành viên trong hội đồng thành viên sẽ góp vốn vào, sau đó có một biên bản họp các thành viên nhất trí ký xác nhận sẽ trừ toàn bộ số lỗ lũy kế vào vốn góp của các thành viên theo đúng tỷ lệ góp vốn mà các thành viên đã đóng. (Nợ TK 411/Có TK 421).

Như vậy trên bảng cân đối kế toán cuối năm 2009 sẽ không còn số lỗ lũy kế như nêu trên. Xin hỏi việc làm như trên có đươc phép không?. Nếu được phép thì cần những thủ tục gì kèm theo?

Trả lời:

1. Tại Điều 47 - Hội đồng thành viên và Điều 60 – Tăng, giảm vốn điều lệ Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định chỉ ghi giảm nguồn vốn kinh doanh khi doanh nghiệp trả lại vốn cho các bên góp vốn hoặc giải thể, thanh lý doanh nghiệp hoặc xử lý bù lỗ kinh doanh theo quyết định của Hội đồng thành viên. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, công ty phải thông báo bằng văn bản đến cơ quan đăng ký kinh doanh

2. Theo quy định trên nếu phương án xử lý số lỗ của quý công ty được chấp thuận từ cơ quan mà doanh nghiệp đăng ký kinh doanh thì kế toán của công ty hạch toán như sau:

- Khi các thành viên góp vốn bằng tiền để giảm trừ lỗ luỹ kế, ghi:

Nợ TK 111

Có TK 411

Đồng thời ghi: Nợ TK 411/ Có TK 421./.


Bài mới hơn:
Bài cũ hơn: