Wed01102014

Lần cập nhật cuối02:01:34 AM GMT

Back Nghiên cứu - Trao đổi Hỏi - đáp Câu hỏi 138: Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư 28

Câu hỏi 138: Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư 28

Hỏi: Công ty có trụ sở chính tại Long An, nay thành lập chi nhánh tại Hồ Chí Minh, chi nhánh hách toán độc lập. Vậy cuối năm làm quyết toán thuế TNDN tại trụ sở có phải cộng kết quả kinh doanh của chi nhánh lại rồi sau đó xác định thuế TNDN phải nộp hay là trụ sở và chi nhánh quyết toán riêng? (Chi nhánh có phát sinh doanh thu ngoài).

Trả lời: Căn cứ Điều 11, Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 hướng dẫn Luật Quản lý thuế thì:

“Khai thuế Thu nhập Doanh nghiệp:

b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.”

Theo đó, chi nhánh tại TP. HCM là đơn vị hạch toán độc lập sẽ phải kê khai quyết toán thuế TNDN riêng biệt với trụ sở chính và hồ sơ khai thuế được nộp cho cơ quan quản lý thuế tại TP. HCM.


Bài mới hơn:
Bài cũ hơn: