Fri04122020

Lần cập nhật cuối12:38:17 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn xây dựng hệ thống văn bản nội bộ Đổi mới bộ máy tổ chức và chiến lược kinh doanh

Đổi mới bộ máy tổ chức và chiến lược kinh doanh

Trong thời kỳ môi trường khách quan tương đối ổn định, việc điều chỉnh chiến lược kinh doanh và thay đổi bộ máy tổ chức được tiến hành từ từ. Sự tương thích giữa chiến lược và bộ máy tổ chức tuy không hoàn thiện một cách tuyệt đối nhưng vẫn phù hợp về đại thể, mâu thuẩn giữa 2 mặt đó không nổi bật.

Nhưng khi doanh nghiệp đứng trước bước ngoăc to lớn, mang tính chiến lược, đỏi hỏi phải hoạch định, thực hiện 1 chiến lược kinh doanh hoàn toàn mới, khác hẳn với chiến lược kinh doanh cũ tức là doanh nghiệp phải thực hiện sự đổi mới quan trọng về chiến lược thì bộ máy tổ chức của doanh nghiệp cũng phải có những đổi mới quan trọng. Nếu không, sẽ không thực hiện chiến lược kinh doanh mới.

Trong trường hợp này, doanh nghiệp có thể có 2 cách. Một là giảm bớt tốc độ và yêu cầu đối với việc thực hiện chiến lược kinh doanh mới, khiến cho mâu thuẫn giữa chiến lược kinh doanh và bộ máy tổ chức bộc lộ một cách đầy đủ đế cán bộ quản lý và công nhân viên trong doanh nghiệp thấy rằng sự không tương thích giữa bộ máy tổ chức và chiến lược kinh doanh đã phát triển đến mức nghiêm trọng, cản trở tốc độ phát triển của doanh nghiệp, thâm chí còn làm cho doanh nghiệp bỏ lỡ mất cơ hội, phải chịu những tổn thất không đáng có.

Do đó mà tạo thành động đổi mới tổ chức của doanh nghiệp. Phương pháp này tốn nhiều công sức và thời gian. Hai là khi hoàn cảnh của doanh nghiệp thay đổi một cách nhanh chóng, không thể trì hoãn được nữa, nếu không thực hiện chiến lược kinh doanh mới, vẫn giữ chiến lược kinh doanh cũ thì sẽ bị diệt vong. Trong thời khắc chuyển biến quan trọng này, doanh nghiệp phải gạt bỏ mọi trở lực, kiếm quyết đổi mới bộ máy tổ chức, thực hiện chiến lược kinh doanh mới. Đối với những cán bộ quản lý chống lại việc thực hiện chiến lược kinh doanh mới, kể cả những cán bộ quản lý cấp cao, doanh nghiệp cần có sự điều chỉnh để loại bỏ trợ ngại, bảo đảm việc thực hiện chiến lược kinh doanh mới. Phương pháp này có thể mang lại hiệu quả nhanh nhưng cũng phải trả giá lớn. Nếu tư tưởng của cán bộ quản lý và nhân viên không theo kịp thì chiến lược kinh doanh mới khó có thể được thực hiện triệt để.