Fri04122020

Lần cập nhật cuối12:38:17 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn xây dựng hệ thống văn bản nội bộ Cơ cấu tổ chức ảnh hưởng đến việc hoạch định chiến lược và thực hiện chiến lược kinh doanh

Cơ cấu tổ chức ảnh hưởng đến việc hoạch định chiến lược và thực hiện chiến lược kinh doanh

Khi một bộ máy tổ chức của doanh nghiệp đã tồn tại, mọi người trong doanh nghiệp đều mong muốn bộ máy đó ổn định vì sự ổn định về tổ chức khiến cho mọi người yên tâm còn sự thay đổi về tổ chức sẽ làm mọi người lo lắng. Ngay cả khi chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thay đổi, cần có sự thay đổi về tổ chức cũng có người phản đối cản trở. Đó là kết quả tác động của các nhân tố quá khứ và hiện tại, vật chất và tâm lý, tố chất và quan niệm, nhận thức và tình cảm.

1. Nhân tố quá khứ và hiện tại.

Sự thay đổi về tổ chức đòi hỏi phải đầu tư nhân lực, vật lực, tài lực. Hơn nữa, sự thay đổi đó có thể có rủi ro và tác dụng phụ có thể triệt tiêu lợi ích của phương án tổ chức mới. Ngay cả trong trường hợp đã thấy rõ lợi ích, nếu chi phí sửa đổi bộ máy tổ chức lớn thì khả năng bị phản đối sẽ nhiều hơn. Chi phí đầu tư ở đây không những bao gồm đầu tư về nhân lực, vật lực, tài lực trước mắt mà còn bao gồm những chi phí phát sinh do quá khứ để lại. Dù cho một phương án cải tiến tổ chức có nhiều ưu điểm, người ta cũng khó quên những cố gắng của hệ thống cũ, từ tập quyền đến phân quyền, từ quản lý tập quyền đến quản lý phân tán. Đó là lý do khiến các doanh nghiệp cũ gặp khó khăn hơn các doanh nghiệp mới trong việc đổi mới tổ chức, vì những nhân viên quản lý có kinh nghiệm thường hay phản đối việc đổi mới tổ chức hơn so với những người trẻ tuổi. Nhưng trả giá trong quá khứ, những tốn kém cho hiện tại và lợi ích chưa chắc chắn là những nhân tố ảnh hưởng đến thái độ của mọi người đối với việc thay đổi tổ chức.

2. Nhân tố vật chất và tâm lý.

Sự thay đổi về cơ cấu tổ chức sẽ dấn đến sự điều chỉnh về quyền lực, địa vị và lợi ích của một số người. Thí dụ khi các doanh nghiệp cỡ vừa và lớn thuộc sở hữu nhà nước thay đổi mô thức kinh doanh, khắc phục tình trạng cái gì cũng có, chỉ giữ lại những bộ phận chính, bỏ những đơn vị sản xuất phụ và đơn vị hậu cần thì phạm vi quản lý của một số vị trí bị thu hẹp, quyền chỉ huy của bộ phận tham mưu không còn nữa. Một số người không những bị giảm bớt thu nhập mà còn mất đi danh vọng xã hội. Do đó, họ phản đối việc thay đổi tổ chức. Nhân tố tâm lý cũng chống lại việc thay đổi tổ chức vì sự thay đổi về cơ cấu tổ chức đòi hỏi mọi người phải từ bỏ một số phương pháp tư duy quen thuộc và trình tự công tác cũ.

3. Nhân tố tố chất và quan niệm.

Một cơ cấu tổ chức mới sẽ đặt ra những yêu cầu mới về năng lực, tố chất của nhân viên quản lý. Một số người cho rằng tri thức và kỹ năng của mình đã lỗi thời, lo rằng không học được tri thức và kỹ năng mới, do đó tìm cách cản trở sự thay đổi về tổ chức. Những người có tính ỷ lại, việc gì cũng thỉnh thị cấp trên thường chống lại thể chế phân quyền. Những người thích quyền lực cũng chống lại việc thay đổi tổ chức theo hướng phân quyền. Ảnh hưởng lâu dài của tư tưởng phong kiến, ý thức sản xuất nhỏ tương đối nặng nề, khiến cho những quan niệm giá trị như xếp hàng theo thứ tự, cán bộ có thể lên, không thể xuống, lo sợ và né tránh rủi ro cũng là những trợ lực lớn đối với việc đổi mới tổ chức.

4. Nhân tố nhận thức và tình cảm.

Trở lực đối với việc đổi mới tổ chức còn có thể do nhận thức không đúng, không đầy đủ về mục đích, nội dung và kết quả của việc đổi mới tổ chức. Do đó, người lãnh đạo doanh nghiệp phải tăng cường đối thoại, trao đổi với quần chúng. Một số người tuy biết đổi mới tổ chức là cần thiết nhưng về tinh cảm vẫn không muốn thay đổi. Điều này cần phải có thời gian và sự kiên nhẫn. Những quy định bất thành văn trong quần chúng, quán tính và tính ì của bản thân tổ chức, thể chế tập trung quyền lực ở một số ngành cũng có thể trở thành trở lực đối với việc đổi mới tổ chức.

Khi đổi mới tổ chức, những chế độ quy định cũ những tập quán và quy phạm đã hình thành từ nhiều năm sẽ bị xoá bỏ khiến người ta cảm thấy không thích ứng, không quen, ảnh hưởng đến việc hoạch định và thực hiện chiến lược mới. Những lực lượng cản trở và chống lại việc xây dựng bộ máy tổ chức mới đến từ nhiều phía, có lực lượng chủ quan khách quan có lực lượng trong nội bộ doanh nghiệp, có lực lượng từ bên ngoài, có tập thể và cá nhân, rất mạnh rất kiêm quyết ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh mới của doanh nghiệp. Ảnh hưởng đó được thể hiện rất rõ trong quá trình thực hiện chiến lược kinh doanh. Do đó, muốn xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh mới, phải nghĩ đến việc thay đổi bộ máy tổ chức đã có.