Wed25112020

Lần cập nhật cuối06:41:35 PM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn dự án đầu tư Ưu đãi lớn cho khách hàng lập dự án đầu tư

Ưu đãi lớn cho khách hàng lập dự án đầu tư

Nhằm chúc mừng dự án đầu tư thứ 170 được CTM lập thành công cho khách hàng, Từ 00h ngày 26/05/2014 đến hết 24h00 ngày 26/06/2014 khách hàng thứ 171 sử dụng dịch vụ lập dự án đầu tư sẽ được hưởng những ưu đãi đặc biệt lần đầu áp dụng tại CTM. Để biết thêm thông tin về gói Dịch vụ lập dự án đầu tư của CTM vui lòng liên hệ Phòng Tư vấn quản lý - ĐT: 0313 261355 - 0313 261358.

Dịch vụ lập dự án đầu tư của CTM

1. Lập dự án đầu tư để thực hiện xin cấp phép đầu tư.

2. Lập dự án đầu tư để bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về đầu tư.

3. Lập dự án đầu tư để vay vốn ngân hàng.

4. Lập dự án đầu tư để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư.

5. Lập dự án đầu tư để huy động vốn.

1. Nội dung công việc của lập dự án đầu tư của CTM:

- Lập đề cương dự án;

- Thảo luận, thống nhất với khách hàng về nội dung đề cương của dự án;

- Thu thập thông tin về dự án;

- Lập dự toán chi phí đầu tư các hạng mục;

- Tính toán chi phí hoạt động của dự án;

- Xác định nhu cầu vốn, nguồn vốn để đầu tư;

- Phân tích về thị trường tiêu thụ sản phẩm của dự án;

- Phân tích về thị trường nguyên liệu đầu vào đối với dự án;

- Đánh giá về công nghệ của dự án;

- Đánh giá sản phẩm, giá bán, nguyên liệu đầu vào, mức độ cạnh tranh...;

- Xây dựng phương án nhân sự, tổ chức quản lý dự án, tổ chức bán hàng;

- Tính toán, phân tích chi tiết hiệu quả dự án đầu tư đối với chủ đầu tư và xã hội;

- Thực hiện soạn thảo, viết chi tiết dự án đầu tư theo như đề cương;

- Hoàn thiện, in và bàn giao dự án cho chủ đầu tư.

2. Công việc của khách hàng khi lập dự án đầu tư

- Xác định mục đích của việc lập dự án;

- Hỗ trợ cung cấp các thông tin để lập dự án: Địa điểm đầu tư, nguồn vốn đầu tư, tổng vốn đầu tư, các hạng mục đầu tư, tiến độ đầu tư, công nghệ đầu tư, danh mục các sản phẩm, giá bán sản phẩm dự kiến, dự kiến định mức chi phí nguyên vật liệu, thị trường tiêu thụ sản phẩm, dự kiến về tổ chức quản lý, tổ chức bán hàng …

3.Thời gian hoàn thành lập dự án đầu tư

Từ 01 tháng đến 02 tháng.