Tue26032019

Lần cập nhật cuối08:01:16 PM GMT

Back Tin tức - Sự kiện Tin nội bộ Thư chúc mừng Công ty TNHH Yume Việt Nam

Thư chúc mừng Công ty TNHH Yume Việt Nam

CTM xin chúc mừng Công ty TNHH Yume Việt Nam đã trở Công ty thứ 520 được CTM tư vấn thành công về việc thành lập doanh nghiệp.

Công ty TNHH Yume Việt Nam (gọi tắt là Yume) là công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty bao gồm: Tư vấn du học, Vận tải hàng hóa, Sản xuất các cấu kiện kim loại, xây dựng nhà cửa….

Với phương châm “Cùng khách hàng đi đến thành công”, CTM hy vọng tiếp tục được là nhà tư vấn đồng hành cùng sự phát triển của Công ty trong thời gian tiếp theo.


Bài mới hơn:
Bài cũ hơn: