Mon25032019

Lần cập nhật cuối08:01:16 PM GMT

Các nguyên tắc quản trị thông tin

Trong thời đại thông tin hiện nay, các thông tin có thể quyết định sự thành bại của doanh nghiệp thì việc quản trị thông tin là điều khá quan trọng ...

Tính chính xác

Đảm bảo tính chính xác của thông tin cho đến người nhận là yếu tố quan trọng nhất của thông tin.

Thông tin trải qua nhiều cấp bậc khác nhau trước khi đến được người sử dụng cuối cùng, do vậy đảm tính chính xác, trung thực của thông tin là yếu tố rất quan trọng.

Để đảm bảo tính chính xác của thông tin cần phải tạo ra những thông tin bằng văn bản, hạn chế các thông tin “phi chính thức”.

Những yếu tố hạn chế tính chính xác:

Các mệnh lệnh yêu cầu phi văn bản. Ví dụ, Giám đốc yêu cầu trưởng phòng nhắc nhân viên đảm bảo đúng định mức tồn, nhưng trưởng phòng quên không triển khai.

Các thông tin bằng văn bản không rõ nghĩa hoặc thiếu thông tin làm người sử dụng thông tin hành động sai hoặc chưa đúng theo yêu cầu.

Sự phản hồi

Có thể nói phản hồi là yếu tố quan trọng thứ hai trong quản trị thông tin. Nguyên tắc phản hồi thể hiện qua các yếu tố:

Phản hồi ngay ý kiến khi nhận được một thông tin.

Phản hồi về kết quả từng phần.

Phản hồi ngay khi làm không đúng hạn.

Bằng chứng chuyển giao

Việc chuyển giao thông tin có thể bằng văn bản hoặc lời nói. Trong việc chuyển giao, thì bằng chứng của quá trình chuyển giao thông tin là rất quan trọng. Do vậy, trong hoạt động kinh doanh, việc chuyển giao phải có bằng chứng để chứng minh. Tại sao phải có bằng chứng? Vì:

Khách hàng khiếu nại là họ chưa nhận được thông tin.

Bằng chứng về kết quả thực hiện công việc của chúng ta khi chúng ta bị khiếu nại.

Truy tìm nguồn gốc khi cần tìm lại thông tin


Bài mới hơn:
Bài cũ hơn: