Mon25032019

Lần cập nhật cuối08:01:16 PM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Đào tạo Tin học ứng dụng Thủ thuật tin học văn phòng (4) - Một số phím tắt hữu dụng trong Word

Thủ thuật tin học văn phòng (4) - Một số phím tắt hữu dụng trong Word

Microsoft Office

• Ctrl+Z, Ctrl+Y: tương đương với chức năng Undo và Redo trong Word nhưng cũng hiệu quả trong các phần mềm khác như Photoshop, Exel...

• Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U: in đậm, in nghiêng, gạch chân các chữ đã bôi đen.

• Ctrl+P: in những gì hiển thị trên cửa sổ.

• Ctrl+Backspace: xóa cả từ thay vì từng chữ cái.

• Ctrl+Shif+mũi tên "lên", "xuống": chọn và bôi đen từng đoạn văn bản.

• Ctrl+Enter: chèn trang vào Word.

• Chèn biểu tượng: Alt+Ctrl+C để có kí hiệu ©, Alt+Ctrl+R để có ®, Alt+Ctrl+T cho ký hiệu ™

Microsoft Outlook

• Ctrl+1: mở cửa sổ Mail.

• Ctrl+2: mở Calendar.

• Ctrl+3: mở Contacts.

• Ctrl+4: mở Tasks.

• Ctrl+5: mở Notes.

• Ctrl+Shift+M: tạo tin nhắn mới trong Outlook.

• Ctrl+Shift+C: tạo liên lạc (Contact) mới.

• Ctrl+N: soạn tin nhắn mới.

• Ctrl+R: trả lời tin nhắn.

Internet Explorer (IE) và Firefox

• Ctrl+D: thêm trang web đang hiển thị vào Favorites/ Bookmarks.

• Alt+Home: trở về trang chủ.

• Phím Tab: chạy con trỏ sang những phần khác nhau của trang web.

• Ctrl+F: hiển thị mục tìm kiếm (Find) trên web.

• F11: thay đổi màn hình to nhỏ của cửa sổ.

• F5 hoặc Ctrl+R: làm mới web đang chạy.

• ESC: ngừng tải trang web.

• Ctrl+T: tạo tab mới và đưa con trỏ vào URL trong Firefox.

• Ctrl+L (sử dụng trong Firefox), Ctrl+Tab (trong IE): đưa con trỏ vào URL và bôi đen văn bản hiện hành.

• Ctrl+W: đóng 1 tab trong Firefox hoặc cửa sổ hiển thị trong IE.

• Ctrl ++ hoặc Ctrl +-: tăng hoặc giảm kích thước văn bản trong Firefox.


Bài mới hơn:
Bài cũ hơn: