Wed25112020

Lần cập nhật cuối06:41:35 PM GMT

KHÓA HỌC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH

Mục tiêu khóa học: Sau khi kết thúc khoá học, học viên có thể:

• Nhận biết được tầm quan trọng của việc xây dựng kế hoạch kinh doanh đối với sự thành công của doanh nghiệp

• Xây dựng kế hoạch kinh doanh

• Đánh giá các nguồn lực hiện tại và tiềm năng của doanh nghiệp

• Phân tích và dự báo các rủi ro có thể trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh

Đối tượng: Các chủ doanh nghiệp hay các nhà quản lý hoạch định kế hoạch kinh doanh trong các doanh nghiệp

Các chủ đề chính

1. Sự cần thiết xây dựng kế hoạch kinh doanh

2. Xây dựng kế hoạch kinh doanh: Quan điểm của doanh nghiệp và của ngân hàng

3. Cấu trúc của Kế hoạch kinh doanh

4. Kế hoạch sản xuất/dịch vụ

5. Kế hoạch Marketing

6. Kế hoạch tài chính và các báo cáo tài chính

7. Phân tích và đánh giá rủi ro

8. Một số mẫu biểu cần thiết

Thời lượng: 3-5 ngày (4 buổi) hoặc thiết kế đặc thù theo yêu cầu của học viên.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Tư vấn và Đào tạo

Công ty TNHH Tư vấn quản lý và Đào tạo Lê Mạnh

Số 19/109 Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

ĐT: 0313 261355 – 0913246436 (Mr. Mạnh)