Sat19012019

Lần cập nhật cuối01:47:38 AM GMT

Back Tin tức - Sự kiện Tin kinh tế - thị trường Chính sách mới 2015: Trả lương chậm 15 ngày trở lên phải trả thêm tiền

Chính sách mới 2015: Trả lương chậm 15 ngày trở lên phải trả thêm tiền

Theo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động có hiệu lực từ 1/3/2015, mức lương đối với công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động và thời gian làm việc bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiền...

Ngoài ra, Nghị định này cũng hướng dẫn thanh toán tiền phép năm như sau:

Tiền lương làm căn cứ tính tiền phép năm sẽ là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề trước thời điểm tính; Đối với NLĐ làm việc dưới 6 tháng thì tiền lương làm căn cứ tính sẽ là tiền lương bình quân của toàn bộ thời gian làm việc.

Tiền lương của 1 ngày phép năm chưa nghỉ được thanh toán sẽ bằng tiền lương bình quân nêu trên chia cho số ngày làm việc bình thường của tháng trước liền kề thời điểm tính


Bài mới hơn:
Bài cũ hơn: