Sun26052019

Lần cập nhật cuối01:37:11 AM GMT

Back Tin tức - Sự kiện Tin kinh tế - thị trường HƯỚNG DẪN MỚI VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 2015

HƯỚNG DẪN MỚI VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 2015

Ngày 22/6/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại nước ngoài;

Sửa đổi quy định về thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động cung ứng dịch vụ; Sửa đổi, bổ sung điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế; Bổ sung hướng dẫn về chuyển lỗ khi chia, tách doanh nghiệp.

Mặt khác, Thông tư đã quy định rõ hơn về chuyển lỗ năm tiếp theo giữa các loại thu nhập tính thuế; Quy định mới về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế; Quy định mới về xác định giá mua của phần vốn chuyển nhượng; Bỏ nhiều quy định về thu nhập khác và bổ sung hướng dẫn tại thu nhập khác.

Thông tư 96/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 06/8/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2015 trở đi.


Bài liên quan:
Bài mới hơn:
Bài cũ hơn: