Tue26032019

Lần cập nhật cuối08:01:16 PM GMT

Back Nghiên cứu - Trao đổi Cẩm nang doanh nghiệp Hướng dẫn công việc cho nhân viên mới

Hướng dẫn công việc cho nhân viên mới

Bạn có thể giúp người lao động mới sớm thích nghi với công việc và doanh nghiệp của bạn khi họ mới bắt đầu đi làm thông qua quy trình hướng dẫn.

Là người chủ lao động, bạn có nhiệm vụ chăm lo cho nhân viêc của mình. Điều này có nghĩa là bạn phải đảm bảo cho họ có đủ khả năng để làm việc, đảm bảo vấn đề an toàn và phải hiểu được công việc của họ có liên quan tới doanh nghiệp của bạn như thế nào.

Bạn có thể áp dụng quy trình hướng dẫn công việc để giải thích cho người lao động về vai trò của họ và giới thiệu họ với những nhân viên khác.

Về mặt pháp lys, bạn không nhất thiết phải làm công việc này, tuy nhiên nếu bạn thực hiện nó một cách có tổ chức, người lao động mới sẽ được chính thức giới thiệu với doanh nghiệp bạn. Phần này đưa ra lời giải thích bạn nên làm gì để hướng dẫn nhân viên mới và làm như thế nào.

Lý do để thực hiện việc hướng dẫn nhân viên mới

Việc này sẽ giúp cho nhân viên mới:

• Nhanh chóng bắt tay vào công việc và do đó tối đa hóa được năng suất lao động của họ;

• Khiến họ có động lực hơn và thích nghi với doanh nghiệp dễ dàng hơn;

• Hiểu được các vấn đề về sức khoẻ và an toàn có liên quan đến công việc của họ-điều này sẽ giúp giảm được các vụ tai nạn lao động;

• Hiểu được văn hóa doanh nghiệp của bạn

Đầu tư thời gian cho công việc này sẽ tạo cho nhân viên một môi trường làm việc tốt và về lâu dài họ sẽ ít mắc sai sót hơn. Sự thay đổi về nhân sự thường diễn ra giữa những nhân viên mới vào, do đó sẽ rất quan trọng nếu ở giai đoạn này bạn dành thời gian để thuyết phục họ gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Nếu có bất cứ vấn đề gì về sức khoẻ và an toàn liên quan đến công việc, là chủ lao động, bạn có trách nhiệm hướng dẫn nhân viên nhận biết được điều đó.

Bạn nên tham khảo thêm các phần sau:

• Bạn nên biết những gì về khóa đào tạo hướng dẫn nhân viên

• Chuẩn bị cho khóa đào tạo hướng dẫn như thế nào