Tue26032019

Lần cập nhật cuối08:01:16 PM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn nghề nghiệp THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI TRÌNH LAO ĐỘNG VÀ BHXH LẦN ĐẦU

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI TRÌNH LAO ĐỘNG VÀ BHXH LẦN ĐẦU

Đăng ký khai trình lao động lần đầu tiên, quy định tại đâu?

Tại Điểm d Khoản 2 Điều 6 Luật lao động số 10/2012/QH13 có quy định “Khai trình việc sử dụng lao động trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động và định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động trong quá trình hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương”

Tại công văn 3790/LĐTBXH-LĐ về việc hướng dẫn thực hiện báo cáo khai trình sử dụng lao động, tăng - giảm lao động trên địa bàn TPHCM có quy định việc khai báo lần đầu, tăng giảm lao động khi đơn vị có phát sinh biến động vào cuối mỗi tháng.

Nơi đăng ký khai trình lao động lần đầu?

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tại Ủy ban nhân dân quận, huyện ở mỗi địa phương.

Hồ sơ đăng ký khai trình lao động lần đầu tiên và khi có thay đổi như thế nào?

• Mẫu khai trình tăng và giảm lao động (biểu mẫu có tại phòng Lao động ở mỗi địa phương)

• Giấy phép đăng ký kinh doanh

• Đăng ký thang bảng lương

• Biểu mẫu, quy trình hướng dẫn, vui lòng tải file đính kèm cuối bài viết.

Lưu ý: Khi doanh nghiệp có biến động về lao động thì chỉ cần làm mẫu khai trình tăng và giảm lao động để nộp cho phòng lao động. Trường hợp có thay đổi trên giấy phép đăng ký kinh doanh thì DN làm công văn để thông báo cho Phòng lao động được biết + giấy phép đăng ký kinh doan mới)

BẢO HIỂM XÃ HỘI

Văn bản luật hướng dẫn việc đăng ký Bảo hiểm xã hội cho người lao động

Luật Bảo hiểm Xã hội số 71/2006/QH22 ngày 29/06/2006 có quy định các đối tượng tham gia BHXH tại điểm a khoản 1 điều số 2 có quy định “Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên” thì phải tham gia bảo hiểm xã hội

Hiện tại để kể khai, làm hồ sơ bảo hiểm đều phải sử dụng thông qua phần mềm TS24.

Các thông tin người lao động cần cung cấp để làm thủ tục đăng kí bảo hiểm lần đầu (dành cho DN mới thành lập)

1. Bản sao giấy phép đăng kí kinh doanh

2. Số CMND, ngày cấp, nơi cấp của người tham gia bảo hiểm

3. Số sổ BHXH của người đã tham gia BHXH (Nếu có)

4. 2 tấm hình 3×4 dành cho người tham gia lần đầu.

Các biểu mẫu cần chuẩn bị trong phần mềm TS24

1. Phiếu Giao nhận hồ sơ 101

2. Bản sao giấy đăng ký kinh doanh

3. Mẫu 01/ĐKBB

4. Mẫu A01a-TS

5. Mẫu A01-TS (dành cho người mới tham gia bảo hiểm lần đầu)

6. Mẫu D02-TS

7. Hợp đồng lao động (Tùy vào mỗi cơ quan bảo hiểm có yêu cầu không)