Tue26032019

Lần cập nhật cuối08:01:16 PM GMT

Back Nghiên cứu - Trao đổi Hỏi - đáp Câu hỏi 267: Có được đóng BHXH cho nhân viên cao hơn Giám đốc?

Câu hỏi 267: Có được đóng BHXH cho nhân viên cao hơn Giám đốc?

Hỏi: Công ty tôi thành lập từ năm 2015, chỉ có 4 lao động nên chưa tham gia BHXH. Nay Công ty có phải truy đóng BHXH cho NLĐ không? Công ty muốn đóng BHXH cho một nhân viên nữ hiện đang có thai 2 tháng trên mức lương 10 triệu đồng, trong khi chỉ đóng BHXH cho giám đốc với mức lương 6 triệu đồng được không?

Trả lời: Pháp luật về BHXH quy định NLĐ có HĐLĐ từ 3 tháng trở lên thì NSDLĐ phải tham gia BHXH bắt buộc cho NLĐ. Do đó, nếu Công ty của bạn thành lập từ năm 2015 và những NLĐ có HĐLĐ từ đủ 3 tháng trở lên thì Công ty có nghĩa vụ tham gia BHXH cho họ kể từ ngày HĐLĐ từ 3 tháng trở lên có hiệu lực. Mức tiền lương làm căn cứ tham gia BHXH cho NLĐ dựa vào tiền lương được thỏa thuận giữa hai bên, nhưng tối đa không quá 20 lần tháng lương cơ sở. Việc Công ty muốn tham gia BHXH cho lao động nữ đang có thai với mức lương cao hơn giám đốc là để khi NLĐ này đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản sẽ được hưởng tiền chế độ thai sản cao. Do đó, Công ty bạn có thể thực hiện được vì tham gia BHXH dựa trên mức lương 10 triệu đồng cũng chưa quá 20 lần tháng lương cơ sở hiện nay.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ms. Thu Huyền - ĐT: 0934.261.355


Bài mới hơn:
Bài cũ hơn: