Wed20022019

Lần cập nhật cuối02:53:11 AM GMT

Back Nghiên cứu - Trao đổi Hỏi - đáp Câu hỏi 570: Chuyển nhượng cổ phần do phát hành thêm của cổ đông sáng lập

Câu hỏi 570: Chuyển nhượng cổ phần do phát hành thêm của cổ đông sáng lập

Hỏi: Công ty chúng tôi là CTCP có 3 cổ đông. Hiện tại có một cố đông sáng lập (không phải là cổ đông nước ngoài) đang thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông khác. Tuy nhiên, số cổ phần chuyển nhượng đó không phải là số cổ phần được đăng ký tại thời điểm sáng lập, mà được hình thành từ việc góp vốn thêm sau 3 năm hoạt động. Như vậy, trong trường hợp này chúng tôi có cần phải thông báo nội dung đăng ký DN thay đổi tại DPI hay không?

Trả lời: Trường hợp các cổ đông hiện hữu (không phải cổ đông sáng lập) chuyển nhượng cổ phần trong công ty đề nghị thực hiện theo quy định tại Điều 126 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

=========================================

Mọi thủ tục cần tư vấn về thành lập, thay đổi đăng ký kinh doanh xin vui lòng liên hệ với Bộ phận tư vấn Công ty Lê Mạnh: 0934.261355.

Cam kết thời gian ngắn nhất.

Chi phí thấp nhất.

Thuận tiện nhất cho khách hàng.

Nhận và trả hồ sơ tại địa chỉ khách hàng

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Website: www.lemanh.com.vn