Fri04122020

Lần cập nhật cuối12:38:17 AM GMT

Back Tin tức - Sự kiện Tin kinh tế - thị trường NHIỀU ƯU ĐÃI CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

NHIỀU ƯU ĐÃI CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Ngày 11/3 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017.

Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng đủ điều kiện được miễn nhiều loại phí, lệ phí, cụ thể:

1. Đối với DNNVV nói chung:

- miễn phí truy cập thông tin về kế hoạch, chương trình, dự án, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; thông tin chỉ dẫn kinh doanh; thông tin về tín dụng, thị trường, sản phẩm, công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp; các thông tin khác theo nhu cầu của doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý và trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- miễn chi phí đào tạo khi cử lao động tham gia khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo dưới 03 tháng .

1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

- hướng dẫn, tư vấn miễn phí trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp; trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện (nếu có); thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;

- Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và công bố thông tin doanh nghiệp lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia;

- miễn phí thẩm định, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện;

- Miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

- Miễn phí giá trị hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; xây dựng và thực hiện chính sách, chiến lược hoạt động sở hữu trí tuệ; thiết kế, đăng ký bảo hộ, khai thác và phát triển giá trị của nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế; xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý; xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của doanh nghiệp; tự tổ chức đo lường;

- Miễn phí tra cứu, khai thác, cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu về sáng chế, thông tin công nghệ, kết quả nghiên cứu;

- Cung cấp thông tin miễn phí về hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; Miễn phí cung cấp thông tin, truyền thông về kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư từ các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo;

- Miễn chi phí gian hàng tại Hội chợ xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế;

- Miễn chi phí sử dụng trang thiết bị tại các cơ sở hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp tham gia cụm liên kết ngàng, chuỗi giá trị

- Miễn giá trị hợp đồng tư vấn về: thúc đẩy liên kết trong cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; xây dựng các dự án liên kết kinh doanh nhằm thúc đẩy phát triển thị trường, nâng cao giá trị của sản phẩm, hàng hóa; về nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh; chi phí gian hàng tại Hội trợ triển lãm xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế; xây dựng tiêu chuẩn cơ sở tại doanh nghiệp; tự tổ chức đo lường.

- Miễn chi phí thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

- miễn chi phí hợp đồng tìm kiếm thông tin, quảng bá sản phẩm, phát triển thương hiệu chuỗi giá trị và cụm liên kết ngành nhưng không quá 20 triệu đồng trên một hợp đồng và không quá một hợp đồng trên năm;

- Cung cấp thông tin miễn phí về hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Nghị định số 39/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/3/2018.

(Nguồn: Cục phát triển doanh nghiệp, Cổng TTDN)


Bài liên quan:
Bài mới hơn:
Bài cũ hơn: