Fri04122020

Lần cập nhật cuối12:38:17 AM GMT

Back Tin tức - Sự kiện Tin kinh tế - thị trường BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Theo Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 1 năm 2018 của Chính phủ, một số quy định về kinh doanh thương mại điện tử tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ quy định về kinh doanh thương mại điện tử đã được bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung.

Về điều kiện thiết lập thương mại điện tử:

- Nghị định số 52/2013/NĐ-CP quy định các thương nhân, tổ chức, cá nhân được thiết lập website thương mại điện tử để bán hàng nếu đáp ứng điều kiện “là thương nhân, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ phù hợp hoặc cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân”. Nay, điều kiện này được sửa đổi như sau “Là thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân”.

- Điều kiện “có website với tên miền hợp lệ và tuân thủ các quy định về quản lý thông tin trên internet” được bãi bỏ (khoản 2 Điều 52, khoản 2 Điều 54).

Về hoạt động đánh giá và chứng nhận chính sách bảo vệ thông tin cá nhân trong thương mại điện tử:

Trong điều kiện cấp phép cho tổ chức, thương nhân tiến hành hoạt động đánh giá và chứng nhận chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, bãi bỏ quy định tại các điểm b,c,d khoản 1 Điều 62 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP :

“Có đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập trong đó nêu rõ lĩnh vực hoạt động là đánh giá và chứng nhận chính sách bảo vệ thông tin cá nhân trong thương mại điện tử”

“Độc lập về mặt tổ chức và tài chính với các thương nhân, tổ chức, cá nhân được đánh giá và chứng nhận về chính sách bảo vệ thông tin cá nhân”

“Có đề án hoạt động chi tiết được Bộ Công thương thẩm định”

Trong hoạt động chứng thực hợp đồng điện tử, bãi bỏ quy định “Bộ Công thương quy định cụ thể yêu cầu về tài chính và kỹ thuật đối với thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử” trong điều kiện cấp phép hoạt động cho thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử

Nghị định 08/2018/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2018.

(Nguồn: Cục phát triển doanh nghiệp)


Bài liên quan:
Bài mới hơn:
Bài cũ hơn: