Tue15102019

Lần cập nhật cuối07:18:03 PM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn quản lý doanh nghiệp KHÔNG CÓ CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÓ ĐƯỢC BỔ NHIỆM?

KHÔNG CÓ CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÓ ĐƯỢC BỔ NHIỆM?

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp không có kế toán trưởng, do kế toán không đủ điểu kiện bổ nhiệm, hoặc doanh nghiệp không biết rõ quy định của Luật Kế toán.

Doanh nghiệp khi mới thành lập phải bổ nhiệm ngay kế toán trưởng. Người làm kế toán trưởng phải có chứng chỉ qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng. Trường hợp chưa đủ điều kiện để bổ nhiệm kế toán trưởng, thì phải cử người phụ trách kế toán, hoặc thuê kế toán trưởng.

Phụ trách kế toán không ký vào chức danh kế toán trưởng, CHỈ ký vào phụ trách kế toán trên tất cả các chứng từ kế toán tại doanh nghiệp.

Phụ trách kế toán cũng phải tuân thủ những quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về số liệu, sổ sách kế toán tại công ty

Trong thời gian phụ trách tối đa 1 NĂM, người phụ trách nên theo học lớp bồi dưỡng kế toán trưởng để hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng của mình.

Lưu ý : Khi thay đổi kế toán trưởng, Doanh nghiệp làm thông báo gửi Cơ quan thuế theo Mẫu 08/MST

===================================

CÔNG TY LÊ MẠNH LIÊN TỤC TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP, HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP.
Quyền lợi học viên:
Thời gian học linh động, cấp chứng chỉ nhanh

Đăng ký có lớp học ngay.
Hỗ trợ giới thiệu việc làm sau khóa học.
Tư vấn, giải đáp miễn phí nghiệp vụ trong quá trình làm việc.
2. Học phí ưu đãi:
+ Kế toán trưởng Doanh nghiệp - Học phí 2.500.000đ/khóa (đã gồm lệ phí thi và cấp chứng chỉ).
+ Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp - Học phí: 3.000.000đ
3. Thời gian khai giảng dự kiến: 24/02/2019
ĐỐI TƯỢNG: Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng từ bậc trung cấp trở lên; Có thời gian công tác 2 năm trở lên đối với người tốt nghiệp đại học, từ 3 năm trở lên đối với người tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng. Trường hợp không đủ thời gian sẽ được cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng Kế toán trưởng sau khoá học. Học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ Kế toán trưởng theo quy định của Bộ tài chính.
⏩ LƯU Ý: Từ ngày 01/01/2017 các kế toán đã có chứng chỉ kế toán trưởng, nhưng hết thời hạn quy định mà được bổ nhiệm làm kế toán trưởng sẽ phải học và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng lại theo quy định tại khoản 4,5 Điều 9 của Thông tư 199/2011/TT-BTC.
⏩Liên hệ đăng ký:
☎️Tel: 0934 261 355 (Mr. Mạnh)


Bài liên quan:
Bài mới hơn:
Bài cũ hơn: