Fri20092019

Lần cập nhật cuối06:10:26 PM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp DỊCH VỤ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH TẠI HẢI PHÒNG

DỊCH VỤ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH TẠI HẢI PHÒNG

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty gồm:

+ Trường hợp thay đổi tỷ lệ vốn góp:

• Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);

+ Trường hợp thay đổi vốn điều lệ:

• Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty;

• Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư;

+ Trường hợp giảm vốn điều lệ:

• Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo Thông báo phải bao gồm các văn bản tương ứng được nêu tại mục Thành phần hồ sơ

=============================

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY, THAY ĐỔI KINH DOANH TRỌN GÓI TỪ A ĐẾN Z VỚI 3 NGÀY LÀM VIỆC

CUNG CẤP THÔNG TIN ONLINE

NHẬN VÀ TRẢ HỒ SƠ TẠI ĐỊA CHỈ CỦA KHÁCH HÀNG

LIÊN HỆ: 0934.261355 (Phòng Tư vấn quản lý DN – Ms. Vân)

 


Bài liên quan:
Bài mới hơn:
Bài cũ hơn: