Fri20092019

Lần cập nhật cuối06:10:26 PM GMT

THỦ TỤC THÊM THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH 2 TV NĂM 2019

Thủ tục, hồ sơ tiếp nhận thêm thành viên mới gồm:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

2. Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

3. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới;

4. Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty;

5. Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của thành viên là cá nhân;

6. Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

==============================

MỌI CHI TIẾT VỀ THAY ĐỔI, THÀNH LẬP CÔNG TY VUI LÒNG LIÊN HỆ: 0934.261355.

THỦ TỤC NHANH CHÓNG, ONLINE

CHI PHÍ THẤP NHẤT

NHẬN VÀ TRẢ HỒ SƠ THEO YÊU CẦU.

 


Bài mới hơn:
Bài cũ hơn: