Sat06062020

Lần cập nhật cuối07:54:42 PM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp THỦ TỤC KÝ QUỸ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN?

THỦ TỤC KÝ QUỸ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN?

Hỏi: Công ty hiện tại vốn điều lệ 10 tỷ, muốn làm hồ sơ tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ và bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản vào giấy ĐKKD. Vậy công ty em phải đăng ký và làm những thủ tục gì? Em có tìm hiểu nếu công ty hoạt động KD BĐS thì phải có vốn điều lệ từ 20 tỷ và phải ký quỹ từ 1-3% dự án đầu tư. Vậy phần ký quỹ này công ty sẽ phải nộp cho đơn vị nào?

Trả lời: Công ty xin trả lời như sau:

1. Doanh nghiệp có thể thay đổi ngành nghề kinh doanh đồng thời với tăng vốn điều lệ.

2. Hồ sơ doanh nghiệp bao gồm:

- Thông báo theo mẫu Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

- Quyết định của Chủ sở hữu/HĐTV/ĐHĐCĐ về việc thay đổi (ghi nhận nội dung sửa đổi các điều khoản trong Điều lệ);

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên về việc thay đổi

- Nếu cử người đi nộp thay có văn bản ủy quyền và bản sao CMND hợp lệ;

3. Doanh nghiệp ký quỹ tại các ngân hàng thương mại.

======================

☎️


Bài mới hơn:
Bài cũ hơn: