Sat06062020

Lần cập nhật cuối07:54:42 PM GMT

THỦ TỤC THAY ĐỔI SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA CÔNG TY

Hỏi: Công ty TNHH muốn thay đổi số điện thoại trong giấy đăng ký kinh doanh do sở cấp thì cần những thủ tục pháp lý gì?

Trả lời: Bạn làm Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo mẫu (Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

================================

☎️


Bài mới hơn:
Bài cũ hơn: