Sat06062020

Lần cập nhật cuối07:54:42 PM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp THAY ĐỔI THÔNG TIN CMND CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 2019

THAY ĐỔI THÔNG TIN CMND CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 2019

Hỏi: Công ty cần thay đổi thông tin liên quan đến số chứng minh của người đại diện doanh nghiệp. Xin hướng dẫn thủ tục thực hiện.

Trả lời: Trong trường hợp Quý công ty tay đổi thông tin chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (số chứng minh, ngày cấp, nơi cấp, hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại) mà không làm thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, Quý công ty thông báo theo mẫu Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/3/2019, kèm bản sao hợp lệ chứng thực cá nhân sau khi thay đổi.


Bài mới hơn:
Bài cũ hơn: