Fri04122020

Lần cập nhật cuối12:38:17 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn nghề nghiệp HƯỚNG DẪN ĐÓNG BHXH, BHYT VÀ THUẾ TNCN CHO LAO ĐỘNG THỜI VỤ

HƯỚNG DẪN ĐÓNG BHXH, BHYT VÀ THUẾ TNCN CHO LAO ĐỘNG THỜI VỤ

Hợp đồng lao động (HĐLĐ) mùa vụ là loại hợp đồng chỉ được áp dụng với công việc không mang tính chất thường xuyên và có thời hạn dưới 12 tháng. Vậy, người lao động giao kết loại hợp đồng này có phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) không?

1. HĐLĐ mùa vụ là gì?

Tùy theo tính chất công việc và nhu cầu sử dụng lao động, các bên phải giao kết HĐLĐ thuộc một trong các loại sau:

- HĐLĐ không xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

- HĐLĐ xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

- HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng - sau đây gọi chung là HĐLĐ mùa vụ.

HĐLĐ mùa vụ có những đặc điểm sau:

+ Được giao kết trong trường hợp công việc có tính chất tạm thời, không thường xuyên, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng hoặc không có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên.

+ Không được giao kết HĐLĐ mùa vụ để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Quý thành viên vui lòng xem chi tiết tại: Giao kết hợp đồng lao động.

2. HĐLĐ mùa vụ có phải đóng bảo hiểm?

Bảo hiểm xã hội

Theo quy định tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm:

- Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

- Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng.

Như vậy, người lao động làm việc theo HĐLĐ mùa vụ có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Doanh nghiệp có trách nhiệm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động khi giao kết HĐLĐ.

Người lao động làm việc theo HĐLĐ mùa vụ có thời hạn dưới 01 tháng không phải đóng BHXH bắt buộc.

Bảo hiểm y tế

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014, người lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức là đối tượng phải tham gia bảo hiểm y tế.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì người lao động có HĐLĐ mùa vụ có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên là đối tượng phải tham gia bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc như sau:

- HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

- HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

- HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Do đó, nếu người lao động ký HĐLĐ mùa vụ từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng thì bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Còn nếu người lao động ký HĐLĐ mùa vụ dưới 03 tháng thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

3. HĐLĐ mùa vụ đóng thuế TNCN như thế nào?

Có thể chia thành 2 trường hợp như sau:

Trường hợp 1: HĐLĐ mùa vụ dưới 03 tháng.

Doanh nghiệp trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho người lao động là cá nhân cư trú không ký HĐLĐ hoặc ký HĐLĐ dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm Bản cam kết (mẫu số 02/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC) gửi doanh nghiệp trả thu nhập để doanh nghiệp trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, doanh nghiệp trả thu nhập không khấu trừ thuế.

Quý thành viên vui lòng xem chi tiết tại: Trường hợp khấu trừ 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp 2: HĐLĐ mùa vụ từ đủ 03 tháng trở lên.

Người lao động là cá nhân cư trú ký HĐLĐ từ 03 tháng trở lên thì doanh nghiệp trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

Thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Trong đó:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập - Các khoản thu nhập được miễn thuế