Sat11072020

Lần cập nhật cuối06:19:41 PM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp BỔ SUNG, THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN

BỔ SUNG, THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN

Doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc tiếp tục hoạt dộng theo nội dung ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký và không bắt buộc phải thực hiện thủ tục cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành mới. Việc cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thổng ngành mới được thực hiện khi doanh nghiệp có nhu cầu hoặc khi doanh nghiệp thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh hoặc đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Khi có nhu cầu bổ sung hay thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp rà soát lại ngành, nghề kinh doanh đã kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trước đó (ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký theo Quyết định 10/2007/QĐ-TTg):

+ Trường hợp ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký không có thay đổi so với Hệ thống ngành mới, doanh nghiệp không cần thay đổi mã ngành đã đăng ký ban đầu.

+ Trường hợp ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký thay đổi so với Hệ thống ngành mới, doanh nghiệp đăng ký mã ngành nghề kinh doanh dựa trên mã ngành nghề theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.

+ Trường hợp ngành, nghề cũ được quy định trong Quyết định 10/2007/QĐ-TTg nhưng không được quy định trong Quyết định 27/2018/QĐ-TTg, doanh nghiệp bỏ ngành nghề kinh doanh cũ đã kê khai trước đó và đăng ký theo Hệ thống ngành mới tương ứng với mã ngành đã bỏ.

Hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần như sau:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

- Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định).

====================================

CHUYÊN THAY ĐỔI, THÀNH LẬP CÔNG TY

Dịch vụ trực tuyến 24/7

Cam kết thời gian ngắn nhất.

Chi phí thấp nhất.

Thuận tiện nhất cho khách hàng.

Nhận và trả hồ sơ tại địa chỉ khách hàng

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. – ĐT: 0934.261.355

Website: www.lemanh.com.vn

 


Bài mới hơn:
Bài cũ hơn: