Fri20092019

Lần cập nhật cuối06:10:26 PM GMT

Back Tin tức - Sự kiện Sự kiện - Bình luận Sẽ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan báo chí

Sẽ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan báo chí

Quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí đang được Bộ Tài chính hoàn thiện và chuẩn bị ban hành theo hướng ưu đãi để tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.

Bộ Tài chính cho hay thời gian qua, các hoạt động phát hành báo hầu như không có lãi, thậm chí còn lỗ. Trong khi các hoạt động quảng cáo lại tách riêng để tính theo mức thuế suất 25%, không cho bù trừ chi phí với hoạt động phát hành. Chưa kể, mức thuế 25% này cũng là quá cao, đã không tạo điều kiện cho cơ quan báo chí được hoạt động tốt.

Do đó, Bộ Tài chính đề xuất phương án điều chỉnh chính sách thuế đối với hoạt động báo chí trên nguyên tắc: Các báo được dùng thu nhập từ hoạt động quảng cáo để bù đắp chênh lệch chi phí. Nếu khoản chi từ hoạt động xuất bản, phát hành lớn hơn thu sẽ được bù bằng nguồn thu từ quảng cáo.

Cũng theo dự thảo của Bộ Tài chính, với những tòa soạn tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, chi phí tiền lương nếu không hạch toán riêng được doanh thu, thì được tính tối đa thêm một lần lương cấp bậc, chức vụ do Nhà nước quy định vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.

Về vấn đề nhuận bút, đại diện Bộ Tài chính cho rằng, quỹ nhuận bút gắn liền với tiền lương, thu nhập của cán bộ, phóng viên. Vì thế cần có quy định thông thoáng hơn đối với cơ quan báo chí có nguồn thu hoặc tự chủ tài chính cả về tỷ lệ phần trăm trích quỹ trên doanh thu. Do đó, cơ quan này đề xuất cho phép cơ quan báo chí được tính toàn bộ nhuận bút vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo con số thực chi; kể cả trường hợp có thể chi trả cao hơn, trên cơ sở có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Dự thảo các quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan báo chí đang được Bộ Tài chính hoàn thiện và dự kiến ban hành trong tháng tới.


Bài mới hơn:
Bài cũ hơn: