Fri20092019

Lần cập nhật cuối06:10:26 PM GMT

Back Tin tức - Sự kiện Tin kinh tế - thị trường Khấu trừ thuế GTGT hàng xuất khẩu

Khấu trừ thuế GTGT hàng xuất khẩu

Công văn số 130/BTC-TCT ngày 06 tháng 01 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng xuất khẩu:

Trường hợp hàng hóa xuất khẩu có đủ 3 điều kiện về Hợp đồng bán hàng hóa gia công hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, Tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu có xác nhận đã xuất khẩu của cơ quan hải quan, Chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hoá dịch vụ xuất khẩu nhưng cơ sở kinh doanh xuất khẩu không lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa xuất khẩu như quy định tại điểm 5.3 Mục IV Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007, điểm 2.3 Mục IV Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC, có hạch toán đầy đủ doanh thu, chi phí của hàng hoá xuất khẩu trên sổ sách kế toán thì cơ sở kinh doanh xuất khẩu vẫn được kê khai khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào của số hàng hoá thực tế xuất khẩu và bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sử dụng hóa đơn, chứng từ theo quy định tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn./.


Bài mới hơn:
Bài cũ hơn: