Sun25102020

Lần cập nhật cuối06:08:14 PM GMT

Back Khách hàng - Đối tác

Công ty TNHH Thương Mại Chấn Phong

Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh đá công nghiệp, đá dân dụng, đá mài, đá cắt, vật liệu mài, vỉa nhám cuộn, nhám vòng, nhám xếp, keo; Kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị máy công– nông nghiệp, cơ khí, khoá, thiết bị ngành may, phụ liệu may mặc; Sản xuất keo, vải nhám….

Địa chỉ: Số 1, Ký Con, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng