Sat19012019

Lần cập nhật cuối01:47:38 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn quản lý doanh nghiệp

Tư vấn quản lý doanh nghiệp

THÔNG BÁO THỜI GIAN KHAI GIẢNG LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG THÁNG 7/2016

Như đã thông báo, CHỈ CÒN 05 NGÀY NỮA TỨC NGÀY 31/07/2016, LỚP BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG TIẾP THEO SẼ KHAI GIẢNG. Hiện tại lớp vẫn đang tuyển sinh, các bạn có nhu cầu học lớp này KHẨN TRƯƠNG đăng ký nhé. Các bạn học...

KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP BẰNG TIẾNG ANH

1. Đối tượng học viên - Học viên đã có kiến thức kế toán căn bản. 2. Thời gian đào tạo - Số buổi: Từ 15 - 17 buổi/khóa (Khai giảng: Hàng tháng) - Thời gian học: Sáng từ 8h - 10h Chiều từ 14h - 16h (hoặc tùy theo thời gian...

KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP BẰNG TIẾNG ANH

1. Đối tượng học viên - Học viên đã có kiến thức kế toán căn bản. 2. Thời gian đào tạo - Số buổi: Từ 15 - 17 buổi/khóa (Khai giảng: Hàng tháng) - Thời gian học: Sáng từ 8h - 10h Chiều từ 14h - 16h (hoặc tùy theo thời gian...

KHÓA HỌC ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHUYÊN SÂU

I. MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC Biết đọc, phân tích và sử dụng BCTC với tư cách của Kế toán trưởng DN. Hỗ trợ Ban lãnh đạo doanh nghiệp ra các quyết định quản lý hiệu quả. Biết cách đưa ra các chỉ số tài chính quan trọng làm cơ sở cho việc ra...

LỚP BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG KHÓA 3 NĂM 2016

Căn cứ Quy định Bồi dưỡng Kế toán trưởng cho Doanh nghiệp theo Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài Chính. Căn cứ điều 53 " Tiêu chuẩn và điều kiện Kế toán trưởng" của Luật Kế toán Việt Nam và Nghị định 129/2004/NĐ - CP: Tất cả các...

TIẾP TỤC TUYỂN SINH LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG KHÓA 3 NĂM 2016

Nhằm đáp ứng nhu cầu của học viên, Công ty Lê Mạnh tiếp tục mở lớp tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng doanh nghiệp và Hành chính sự nghiệp khóa 3 năm 2016 như sau: 1. Mục đích: Trang bị, cập nhật và hệ thống...