Sat20012018

Lần cập nhật cuối03:46:11 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn quản lý doanh nghiệp

Tư vấn quản lý doanh nghiệp

LỚP BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG KHÓA 3 NĂM 2016

Căn cứ Quy định Bồi dưỡng Kế toán trưởng cho Doanh nghiệp theo Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài Chính. Căn cứ điều 53 " Tiêu chuẩn và điều kiện Kế toán trưởng" của Luật Kế toán Việt Nam và Nghị định 129/2004/NĐ - CP: Tất cả các...

TIẾP TỤC TUYỂN SINH LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG KHÓA 3 NĂM 2016

Nhằm đáp ứng nhu cầu của học viên, Công ty Lê Mạnh tiếp tục mở lớp tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng doanh nghiệp và Hành chính sự nghiệp khóa 3 năm 2016 như sau: 1. Mục đích: Trang bị, cập nhật và hệ thống...

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG 2016

Công ty TNHH Tư vấn quản lý và Đào tạo Lê Mạnh xin thông báo tới các Anh/Chị học viên Lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng lịch năm 2016 khai giảng như sau: - Thời gian: 9h sáng Chủ nhật, ngày 24/04/2016. - Địa điểm: Trường Đại học...

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG 2016

Công ty Lê Mạnh xin thông báo lịch khai giảng lớp đào tạo và bồi dưỡng cấp chứng chỉ kế toán trưởng năm 2016 như sau: - Thời gian: Ngày 24/04/2016 Đề nghị các học viên đăng ký và hoàn thiện các hồ sơ trước ngày khai giảng. Mọi chi tiết xin liên...

THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG HCSN NĂM 2016

1. Mục đích: Trang bị, cập nhật và hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, nâng cao chuyên sâu về kế toán tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng thuộc diện bồi dưỡng Kế toán trưởng doanh nghiệp và Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp...

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN DO TIẾP NHẬN THÀNH VIÊN MỚI NĂM 2015

1. Trường hợp tiếp nhận thành viên mới, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm: a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh...