Sat19012019

Lần cập nhật cuối01:47:38 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn quản lý doanh nghiệp

Tư vấn quản lý doanh nghiệp

Thủ tục tạo và phát hành hóa đơn tự in

1. Đối tượng được tạo hóa đơn tự in: a) Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp được tạo hóa đơn tự in kể từ khi có mã số thuế gồm: - Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp,...

Thủ tục đăng ký, cấp mới mã số thuế

1. Hồ sơ đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh doanh (trừ các đơn vị trực thuộc) gồm: Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01-ĐK-TCT và các bảng kê kèm theo đăng ký thuế (nếu có). Bản sao Giấy phép đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;...

Quản trị thông tin theo kiểu Nhật

Ở Việt Nam, doanh nhân có thể gặp nhau tại quán trà, cà phê để bàn bạc chuyện làm ăn, chia sẻ thông tin. Nhưng ở Nhật, các doanh nhân không gọi đây là chia sẻ thông tin. Đối với họ, việc chia sẻ thông tin phải được thực hiện...

Dịch vụ tư vấn in hóa đơn – Thủ tục in hóa đơn

Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC được ban hành là một bước cải cách quan trọng đồng thời là một chính sách thuế lớn của Nhà nước trong quá trình cải cách và đơn giản hóa các thủ tục trong lĩnh vực thuế. Việc giao cho doanh nghiệp quyền...

Các khoản trích lập dự phòng cần lưu ý

Trong đó, các khoản trích lập dự phòng chính có tác động đáng kể đến kết quả sản xuất - kinh doanh của DN mà các nhà đầu tư cần nắm bắt được bản chất trong quá trình xem xét BCTC của DN đó là: Khoản trích lập dự...

Xây dựng hệ thống kiểm soát công việc để ngăn ngừa nhân viên nhận tiền hoa hồng

Để duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh hàng ngày, doanh nghiệp thường phải mua hàng hóa và dịch vụ từ các nhà cung cấp. Tùy theo đặc thù từng loại hàng hóa, dịch vụ mà mỗi phòng ban có liên quan sẽ đảm trách. Tùy theo mô hình...