Sat21072018

Lần cập nhật cuối09:21:50 PM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn quản lý doanh nghiệp

Tư vấn quản lý doanh nghiệp

Thủ tục cấp hóa đơn bán lẻ

- Trình tự thực hiện: Hộ kinh doanh nộp thuế ổn định 6 tháng hoặc 1 năm không có nhu cầu sử dụng hoá đơn quyển và các hộ không có đăng ký kinh doanh, các tổ chức không kinh doanh thường xuyên có phát sinh doanh thu hàng hoá...

Xây dựng cơ chế và quy chế trả lương trong doanh nghiệp

Cơ chế trả lương luôn là mối quan tâm hàng đầu của người lao động trong doanh nghiệp bên cạnh các yếu tố quan trọng khác như ngành nghề, uy tín của doanh nghiệp, môi trường làm việc này cơ hội thăng tiến… ...

Tư vấn quản lý doanh nghiệp

Các doanh nghiệp Việt nam hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc quản lý doanh nghiệp trước sức ép cạnh tranh ngày càng cao. Trong bối cảnh hội nhập với kinh tế thế giới, làm thế nào để duy trì lợi thế...