Fri04122020

Lần cập nhật cuối12:38:17 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh

Tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh

QUẢN TRỊ TINH GỌN, TIẾT GIẢM CHI PHÍ

Được thành lập năm 1937, tính đến nay tập đoàn Toyota là hãng ô tô đa quốc gia hàng đầu thế giới với độ nhận diện thương hiệu cao với mức doanh thu thứ 6 Thế giới. Sự thành công đó được tạo nên bởi nhiều yếu tố nhưng không...

KHÓA HỌC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH

Mục tiêu khóa học: Sau khi kết thúc khoá học, học viên có thể: • Nhận biết được tầm quan trọng của việc xây dựng kế hoạch kinh doanh đối với sự thành công của doanh nghiệp • Xây dựng kế hoạch kinh doanh • ...

Chiến lược kinh doanh quốc tế và lợi thế cạnh tranh

Lợi thế cạnh tranh của chiến lược chi phí thấp nhất cũng có thể được tạo ra bởi các yếu tố của chiến lược toàn cầu, hoặc của chiến lược đa địa phương... Khác biệt hoá Lợi thế cạnh tranh do khác biệt hóa có thể được tạo ra bởi các yếu...

Bản chất của chiến lược kinh doanh được thể hiện trên 5 mặt.

Chiến lược kinh doanh là sự thể hiện vị thể cạnh tranh của doanh nghiệp Khi xây dựng chiến lược kinh doanh, doanh nghiệp cần phân tích hoàn cảnh khách quan của mình. Mục đích của việc phân tích này là để tìm hiểu những cơ hội và thách thức mà...