Tue21082018

Lần cập nhật cuối12:49:31 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghệp

GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Hồ sơ bao gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ; 3. Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ; 4. Báo cáo tài...

THAY ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH TRỌN GÓI

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi. Thành phần hồ...

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CTY TNHH 2 TV TRỌN GÓI

Hồ sơ chuyển đổi bao gồm: - Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên; - Điều lệ công ty chuyển đổi; - Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty; - Danh sách thành viên và bản sao hợp lệ các giấy...

THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH TRỌN GÓI

Hồ sơ thành lập công ty hợp danh bao gồm: 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 2. Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp); 3. Danh...

CHUYỂN ĐỔI DN TƯ NHÂN THÀNH CÔNG TY TNHH TRỌN GÓI

Hồ sơ chuyển đổi công ty bao gồm:  Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;  Điều lệ công ty chuyển đổi;  Danh sách chủ nợ và số nợ chưa...

THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN TRỌN GÓI

Hồ sơ thành lập công ty bao gồm: 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 2. Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp); 3. Bản sao hợp...

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN TRỌN GÓI

Hồ sơ thành lập công ty bao gồm: 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 2. Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp); 3. Danh sách cổ...

THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỌN GÓI

Thủ tục, hồ sơ thành lập công ty như sau: 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 2. Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp); 3. Danh...

THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN GIÁ RẺ

Hồ sơ thành lập công ty bao gồm: 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 2. Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp); 3. Bản sao hợp...

LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DN HOẠT ĐỘNG THEO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh...

LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Trong thời hạn 10 ngày...