Wed20022019

Lần cập nhật cuối02:53:11 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghệp

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY TNHH 2019

Hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật công ty gồm: 1. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (đã ghép nội dung công bố thông tin); 2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm...

THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Thành phần, thủ tục hồ sơ, bao gồm:  Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp (Phụ lục II-24, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);  Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế...

THỦ TỤC THÊM THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH 2 TV NĂM 2019

Thủ tục, hồ sơ tiếp nhận thêm thành viên mới gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 2. Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; 3. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành...

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP CÔNG TY TNHH 2 TV NĂM 2019

Thủ tục, hồ sơ thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 2. Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; 3. Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh...

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NĂM 2019

Thủ tục, hồ sơ bao gồm: - Thông báo đăng ký hoạt động Chi nhánh; - Quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần về việc thành lập chi nhánh; - Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu...

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NĂM 2019

Hồ sơ thành lập văn phòng đai diện đối với công ty cổ phần năm 2019 gồm: 1. Thông báo về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện (Phụ lục II-11, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư); 2. Giấy đề nghị bổ sung,...

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 TV NĂM 2019

Biểu mẫu hồ sơ bao gồm: 1. Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp (đã ghép nội dung công bố thông tin); 2. Điều lệ Công ty; 3. Danh sách thành viên; 4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: - Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân với trường hợp...

BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH DNTN NĂM 2019

1. Biểu mẫu hồ sơ bao gồm:  Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);  Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài...

DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH DN TƯ NHÂN 2019

Biểu mẫu hồ sơ bao gồm: • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); Lưu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty. 2. Trình tự thực hiện a) Trước khi đăng ký thay...

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Doanh nghiệp được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động khi có đủ các điều kiện sau đây: 1.1. Đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng; 1.2. Bảo đảm vốn pháp định theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP, cụ thể: Mức vốn pháp định đối...

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư phải có đủ điều kiện về chức năng và năng lực theo quy định sau đây: 1. Được thành lập, hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc Luật hợp tác xã và có chức năng quản lý vận hành...