Thu05122019

Lần cập nhật cuối06:56:47 PM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghệp

QUY ĐỊNH THỜI HẠN TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH

Hỏi: Công ty tôi tạm dừng hoạt động kinh doanh tại chi nhánh, vui lòng cho biết hồ sơ bao gồm những gì và nộp tại đâu? Trả lời: Trường hợp chi nhánh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, Công ty gửi...

ĐỔI CMND SANG THẺ CĂN CƯỚC CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CÔNG TY

Hỏi: Công ty tôi hiện đang muốn đổi CMND sang thẻ căn cước công dân của người đứng đầu công ty thì cần những hồ sơ gì và nộp ở đâu? Trả lời: Hồ sơ, trình tự thủ tục cập nhật thông tin về chứng minh nhân dân của cá nhân...

CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH CÔNG TY CÓ LÀM THAY ĐỔI MÃ SỐ THUẾ CỦA CÔNG TY

Hỏi: Công ty tôi là Công ty TNHH 2 thành viên. Trường hợp Công ty chuyển nhượng vốn còn lại 1 thành viên thì Công ty có phải thay đổi mã số thuế doanh nghiệp không? Trả lời: Đối với hồ sơ thay đổi thành viên, chuyển đổi loại hình doanh...

THAY ĐỔI TÊN, THÀNH VIÊN, TĂNG VỐN VÀ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH CÔNG TY

Hỏi: Công ty tôi có thay đổi về tên công ty, địa chỉ, thành viên góp vốn, tăng vốn. Đồng thời chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty cổ phần. Vậy có phải thực hiện hồ sơ thay đổi nội dung đăng kí trước rồi mới nộp hồ...

CẬP NHẬT THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG NĂM 2019

Hỏi: Công ty năm 2014 có đăng ký mẫu 08- MST thông tin tài khoản ngân hàng rồi, tuy nhiên năm 2019 ngân hàng thay đổi thông tin tài khoản cũ sang tài khoản mới nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, vậy Công ty có cần gửi thông báo...

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY VÀ THÀNH LẬP CHI NHÁNH

Hỏi: Công ty tôi vừa làm thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính vừa là thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh có được không? Vì thấy trên giấy phép chi nhánh có cả địa chỉ trụ sở chính. Trả lời: Đối với trường hợp của Công ty,...

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÊM 1 CON DẤU CÔNG TY

Hỏi: Công ty có 1 con dấu rồi, bây giờ muốn đăng ký thêm 1 con dấu nữa thì thủ tục thế nào? Đăng ký tại đâu? Trả lời: Căn cứ theo Khoản 1,2 Điều 34 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định: Doanh nghiệp có quyền quyết...

THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH

Chuyển phát là dịch vụ nhận gửi, vận chuyển và phát nhanh chứng từ hàng hóa, vật phẩm bằng đường bộ, đường hàng không theo thời gian công bố. Hồ sơ thành lập Công ty TNHH 1 thành viên chuyển phát nhanh gồm: + Đề nghị đăng ký thành lập Công ty...

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY DO CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Hồ sơ thay đổi thành viên Công ty TNHH 2 thành viên trở lên do chuyển nhượng vốn: + Thông báo thay đổi thành viên (theo mẫu quy định của Sở KHĐT). + Danh sách thành viên Công ty trước và sau khi có thành viên chuyển nhượng vốn góp. + Hợp đồng...

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH 2 TV THÀNH CÔNG TY TNHH 1 TV

Hỏi: Công ty tôi là Công ty TNHH 2 thành viên. Tôi muốn chuyển đổi thành Công ty TNHH 1 thành viên và thay đổi người đại diện pháp luật. Xin hỏi có làm thủ tục thay đổi chung 1 lần được không? Trả lời: Căn cứ theo Nghị Định 108/2018/NĐ-CP...

TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH

Hỏi: Công ty tôi muốn tạm dừng hoạt động kinh doanh tại chi nhánh. Xin cho biết thủ tục và hồ sơ cần chuẩn bị? Trả lời: Căn cứ theo Khoản 2 Điều 57 Nghị Định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh...