Tue15102019

Lần cập nhật cuối07:18:03 PM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghệp

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ SẢN XUẤT PHẦN MỀM

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần công nghệ phần mềm bao gồm: 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4; 2. Điều lệ công ty; 3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Danh sách...

THÀNH LẬP CÔNG TY ĐÀO TẠO NGOAI NGỮ

Một số ngành nghề kinh doanh tham khảo liên quan đến hoạt động đào tạo, giáo dục: 8510: Giáo dục mầm non 8531: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông 8520: Giáo dục tiểu học 8532: Giáo dục nghề nghiệp 8559: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết:...

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO

Một số ngành nghề kinh doanh tham khảo liên quan đến hoạt động quảng cáo, in ấn: 7310: Quảng cáo 1811: In ấn 1812: Dịch vụ liên quan đến in 4329: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt bảng hiệu quảng cáo. 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào...

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG

Một số ngành nghề kinh doanh tham khảo liên quan đến hoạt động xây dựng: 4212: Xây dựng công trình đường bộ 4311: Phá dỡ 4101: Xây dựng nhà để ở 4102: Xây dựng nhà không để ở 4330: Hoàn thiện công trình xây dựng 4312: Chuẩn bị mặt bằng 8121: Vệ sinh chung nhà cửa 8129: Vệ...

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐỒ GỖ

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần, bao gồm: 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT; 2. Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại...

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Thành phần hồ sơ cổ phần, bao gồm: 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT; 2. Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo...

HỒ SƠ TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH

1. Thành phần hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Hộ kinh doanh bao gồm: Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh (Phụ lục III-4, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT); Lưu ý: Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lện, hộ kinh doanh...

THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG HỘ KINH DOANH

Thành phần hồ sơ bao chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh gồm:  Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (Phụ lục III-5, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);  Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. 1. Trình tự thực hiện: Khi chấm dứt hoạt động kinh...

ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH NĂM 2019

*Điều kiện thành lập: - Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ. - Không được kinh doanh ngành nghề cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật. *Hồ sơ đăng ký thành lập (01 bộ): - Giấy đề nghị...

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTIC

1. Thương nhân kinh doanh các dịch vụ cụ thể thuộc dịch vụ logistics quy định tại Điều 3 Nghị định 163/2017/NĐ-CP phải đáp ứng các điều kiện đầu tư, kinh doanh theo quy định của pháp luật đối với dịch vụ đó. 2. Thương nhân tiến hành một phần hoặc...

ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật. 2. Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất. 3. Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định. 4. Bảo đảm...