Wed20022019

Lần cập nhật cuối02:53:11 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghệp

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN NĂM 2019

1. Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp (đã ghép nội dung công bố thông tin); 2. Điều lệ Công ty; 3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài; Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là...

THỦ TỤC, BIỂU MẪU GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN NĂM 2019

⏩ Bước 1: Công bố thông tin giải thể – Thông báo về giải thể doanh nghiệp; – Quyết định giải thể doanh nghiệp và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp; – Phương án giải quyết nợ (nếu có). Doanh nghiệp...

BIỂU MẪU THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY TNHH 2019

1. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (đã ghép nội dung công bố thông tin); 2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; 3. Quyết định và...

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY BÁN BUÔN RƯỢU

Giấy phép kinh doanh bán buôn rượu: 2.1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu; 2.2. Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo...

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY BÁN HÀNG ĐA CẤP

Điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp 1. Là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam theo quy định của pháp luật, có đăng ký kinh doanh ngành bán lẻ theo phương thức đa cấp. 2. Có vốn pháp định theo quy định tại Điều 8 Nghị định...

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CHI NHÁNH TRỌN GÓI TẠI HẢI PHÒNG

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính Hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh bao gồm: - ...

DỊCH VỤ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH TẠI HẢI PHÒNG

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty gồm: + Trường hợp thay đổi tỷ lệ vốn góp: • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); + Trường hợp thay đổi vốn điều lệ: • Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với...

THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TẠI HẢI PHÒNG

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ bao gồm: • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; • Văn bản của Sở Kế...

THỦ TỤC MỞ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN

Thủ tục, hồ sơ mở văn phòng đại diện bao gồm: 1. Thông báo về việc mở văn phòng đại diện (Phụ lục II-11, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); 2. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của của Hội đồng quản trị về việc thành lập văn phòng đại diện; 3. Bản sao...

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY KINH DOANH PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY

1. Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy. 2. Có ít nhất 02 người có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy...

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ

Điều kiện về an ninh trật tự kinh doanh dịch vụ cầm đồ: 1.1. Được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam. 1.2. Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải không thuộc một trong các trường...