Tue22052018

Lần cập nhật cuối08:06:05 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghệp

Ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định

Theo Điều 3 Luật doanh nghiệp 2005 thì Vốn pháp định là “mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp.” Một số ngành nghề kinh doanh đòi hỏi mức vốn cao, tính rủi ro nhiều, Nhà nước quy định mức vốn...

Quy định về ngành nghề kinh doanh

Theo Điều 7 Luật doanh nghiệp 2005: Ngành, nghề và điều kiện kinh doanh 1. Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có quyền kinh doanh các ngành, nghề mà pháp luật không cấm. 2. Đối với ngành, nghề mà pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên...

Quy định về đặt trụ sở chính của công ty

Trụ sở chính doanh nghiệp: Điều 35 (Luật Doanh Nghiệp 2005) 1. Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp; phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã,...

Thành lập doanh nghiệp nhanh tại Hải Phòng

Với CTM, bạn chỉ cần chuẩn bị giấy CMND và một lần duy nhất đến văn phòng CTM để ký hồ sơ là bạn sẽ nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh hoàn chỉnh + mộc dấu sau 5 ngày. Vì với những chuyên viên dày dặn kinh nghiệm...

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ cho 50 khách hàng trong tháng 4/2014

Chào đón khách hàng thứ 500 sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói của CTM, Từ 00h ngày 01/04/2014 đến hết 24h00 ngày 01/05/2014 khách hàng thứ 501 đến 550 sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp sẽ được hưởng những ưu đãi đặc biệt lần...

Hồ sơ tham gia bảo hiểm XH, BHYT, BHTN bắt buộc

Đối với nhân viên kế toán mới vào nghề việc bắt đầu đi đăng ký đóng bảo hiểm bắt buộc cho các nhân viên Công ty mới tham gia bảo  hiểm lần đầu là rất khó, việc phải chạy đi, chạy lại để hoàn thiện hồ sơ là điều khó...

Quy định về mã hoá ngành nghề kinh doanh theo Thông tư 01/2013

1. Việc ghi ngành, nghề kinh doanh trong đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP, Điều 1 Nghị định số 05/2013/NĐ-CP, Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành...

Thành lập địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh là nơi hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp được tổ chức thực hiện. Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được đặt địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành...

Thành lập hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể do một cá nhân là công dân Việt Nam, một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ và chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm...

Thay đổi vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp nên việc điều chỉnh mức vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân Nhà nước quy định...

Thay đổi nội dung hoạt động của VP đại diện

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện phải phù hợp với nội dung...