Fri16112018

Lần cập nhật cuối06:22:47 PM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghệp

PHÍ DỊCH VỤ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Thành phần hồ sơ, bao gồm: • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở...

DỊCH VỤ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY CỔ PHẦN

Thành phần hồ sơ, bao gồm: • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Phụ lục II-2, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công...

DỊCH VỤ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ NHANH TẠI HẢI PHÒNG

Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Trường hợp thay đổi tỷ lệ vốn góp: • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, Thông...

DỊCH VỤ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ DNTN TẠI HẢI PHÒNG

Thành phần hồ sơ, bao gồm: • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì...

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ KINH DOANH TRƯỚC THỜI HẠN TẠI HẢI PHÒNG

I) Thành phần hồ sơ, bao gồm: • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh; • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc...

DỊCH VỤ THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

I) Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Trường hợp công ty cổ phần chưa niêm yết thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Khoản 3 Điều 32 Luật Doanh nghiệp, Hồ sơ gồm: • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp...

DỊCH VỤ THAY ĐỔI NỘI DUNG TRONG GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ TẠI HẢI PHÒNG

I) Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Trường hợp doanh nghiệp đề nghị được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế cho nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp...

DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH TẠI HẢI PHÒNG

Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); - Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Quyết định...

DỊCH VỤ BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ CHO DOANH NGHIỆP VỐN NƯỚC NGOÀI

Hỏi: Doanh nhiệp của em là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. Doanh nghiệp đã được cấp GCN đầu tư và giấy phép ĐKKD về quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô,...

DỊCH VỤ THAY ĐỔI CON DẤU CÔNG TY TẠI HẢI PHÒNG

Hỏi: Công ty tôi trong quá trình sử dụng làm hư con dấu cũ, nay có nhu cầu làm lại con dấu mới thì thủ tục như thế nào? Trả lời: Đối với con dấu cũ, trường hợp doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/7/2015 thì theo quy định tại Khoản...

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HẢI PHÒNG

Với dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp, thay đổi kinh doanh của Công ty Lê Mạnh, Quý khách có thể lựa chọn các gói dịch vụ sau: GÓI CƠ BẢN: Kết quả khách hàng nhận được: 1. Giấy chứng nhận doanh nghiệp 2. Dấu công ty + Dấu chức danh 3. Token...