Wed21022018

Lần cập nhật cuối03:16:41 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghệp

Tư vấn thành lập công ty tư nhân

1. Tư vấn các quy định của pháp luật đối với loại hình Doanh nghiệp tư nhân: Tư vấn lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp; Tư vấn lựa chọn tên, ngành nghề và lĩnh vực hoạt động kinh doanh; Tư...