Tue21082018

Lần cập nhật cuối12:49:31 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghệp

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Hồ sơ bao gồm: - Thông báo đăng ký hoạt động Chi nhánh/VPĐD - Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện; - Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện; - Bản sao hợp...

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH 2 TV DO THÊM THÀNH VIÊN MỚI

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 2. Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Kèm theo: Trường hợp tiếp nhận thành viên mới: 3. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc...

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY TNHH 2 TV

Thành phần hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật gồm: 1. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (đã ghép nội dung công bố thông tin); 2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm...

GIẢI THỂ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Hồ sơ công bố giải thể doanh nghiệp nộp đến cơ quan ĐKKD trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua: 1. Thông báo về công bố giải thể doanh nghiệp; 2. Quyết định của chủ sở hữu về việc giải thể doanh nghiệp; 3. Phương án giải quyết...

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN

Thành phần hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện công ty cổ phần: 1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện; 2. Quyết định của Hội đồng quản trị về chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại...

TẠM NGỪNG KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN

Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Lưu ý: Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp đồng thời gửi Thông báo tạm...

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ LƯU TRÚ

Điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ lưu trú * Các điều kiện chung bao gồm: 1. Có đăng ký kinh doanh lưu trú du lịch; 2. Có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật...

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THỰC PHẨM

II. Điều kiện đối với kinh doanh thực phẩm 1. Yêu cầu đối với cơ sở 1.1 Có đủ diện tích để bố trí các khu vực bày bán thực phẩm, khu vực chứa đựng, bảo quản và thuận tiện để vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm. 1.2 Không bị ngập...

THAY ĐỔI TÊN, TRỤ SỞ, VỐN VÀ NGÀNH NGHỀ CÔNG TY CỔ PHẦN

Thành phần hồ sơ thực hiện thay đổi như sau: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đã ghép nội dung công bố thông tin): Thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, vốn điều lệ, ngành nghề; (Lưu ý: Trước khi đăng ký thay đổi...

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY CỔ PHẦN

Thành phần hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật công ty cổ phần 1. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (đã ghép nội dung công bố thông tin); 2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung,...

DANH MỤC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY SẢN XUẤT NHỰA

22201 Sản xuất bao bì từ plastic 22209 Sản xuất sản phẩm khác từ plastic 23100 Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 23910 Sản xuất sản phẩm chịu lửa 23920 Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 23930 Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 23941 Sản xuất xi măng 23942 Sản xuất vôi 23943 Sản xuất thạch cao ===================================== Mọi thủ tục...