Wed21022018

Lần cập nhật cuối03:16:41 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghệp

DỊCH VỤ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY CỔ PHẦN

Thành phần hồ sơ, bao gồm: • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Phụ lục II-2, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công...

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TẠI HẢI PHÒNG

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên gồm: 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 2. Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp); 3. Danh sách thành viên (có đầy đủ chữ ký) 4. Bản sao hợp lệ các giấy...

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN TẠI HẢI PHÒNG

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần gồm: 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 2. Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp); 3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Danh sách...

THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Hồ sơ thành lập Công ty TNHH 1 thành viên gồm: 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 2. Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp); 3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người...

DỊCH VỤ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI

Hỏi: Hiện doanh nghiệp tôi đã thực hiện thay đổi đại diện theo pháp luật trên giấy đăng ký kinh doanh. Trên giấy chứng nhận đăng ký dự án đầu tư cũng có thông tin của người đại diện theo pháp luật, vậy tôi phải làm thủ tục nào để...

PHÍ DỊCH VỤ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Thành phần hồ sơ, bao gồm: • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở...

DỊCH VỤ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY CỔ PHẦN

Thành phần hồ sơ, bao gồm: • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Phụ lục II-2, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công...

DỊCH VỤ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ NHANH TẠI HẢI PHÒNG

Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Trường hợp thay đổi tỷ lệ vốn góp: • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, Thông...

DỊCH VỤ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ DNTN TẠI HẢI PHÒNG

Thành phần hồ sơ, bao gồm: • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì...

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ KINH DOANH TRƯỚC THỜI HẠN TẠI HẢI PHÒNG

I) Thành phần hồ sơ, bao gồm: • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh; • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc...

DỊCH VỤ THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

I) Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Trường hợp công ty cổ phần chưa niêm yết thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Khoản 3 Điều 32 Luật Doanh nghiệp, Hồ sơ gồm: • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp...