Tue22052018

Lần cập nhật cuối08:06:05 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghệp

CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ THÀNH GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP

Hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận đầu tư thành Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm: 1. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; 2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; 3. Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp...

DỊCH VỤ THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Hồ sơ đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh công ty gồm: 1. Thông báo về việc đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh (mẫu quy định); 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo); Thời gian: 3 ngày làm việc =========================================== Mọi thủ tục cần tư vấn về...

DỊCH VỤ THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU DO THỪA KẾ

Hồ sơ thay đổi chủ sở hữu công ty do thừa kế gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh...

DỊCH VỤ GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN

Thành phần hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ; 3. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về...

PHÍ DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Phí dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Hải Phòng của Công ty Lê Mạnh là: 1.800.000 vnđ (chưa bao gồm VAT 10%), khách hàng nhận được: 1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản gốc 2. Thông báo về cơ quan quản lý thuế, số chương, số khoản...

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH DO CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP

Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định); 2. Hợp đồng chuyển nhượng (mẫu tham khảo)/tặng cho hoặc các giấy tờ chứng minh đã hoàn tất việc chuyển nhượng/tặng cho; 3. Bản sao...

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẠI HẢI PHÒNG

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần gồm: 1. Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh (mẫu quy định); 2. Quyết định của hội đồng quản trị về việc đăng ký hoạt động chi nhánh (mẫu tham khảo); 3. Biên bản họp hội đồng quản trị...

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 2 TV TẠI HẢI PHÒNG

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tnhh 2 thành viên gồm: 1. Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh (mẫu quy định); 2. Quyết định của hội đồng thành viên về việc đăng ký hoạt động chi nhánh (mẫu tham khảo); 3. Biên bản họp hội đồng...

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 1 TV TẠI HẢI PHÒNG

Thành phần hồ sơ gồm: 1. Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh (mẫu quy định); 2. Quyết định của Chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc đăng ký hoạt động chi nhánh (mẫu tham khảo); 3. Bản sao...

DỊCH VỤ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện gồm: 1- Thông báo về việc lập văn phòng đại diện (do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký) (mẫu quy định) 2- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập văn phòng đại diện của Hội đồng quản trị...

TRÌNH TỰ GIẢI THỂ CÔNG TY TNHH

1. Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp - Chủ thể thông qua quyết định: Việc thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch công ty (nếu là công ty TNHH một thành viên); của Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH hai...