Tue22052018

Lần cập nhật cuối08:06:05 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghệp

DỊCH VỤ THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

I) Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Trường hợp công ty cổ phần chưa niêm yết thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Khoản 3 Điều 32 Luật Doanh nghiệp, Hồ sơ gồm: • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp...

DỊCH VỤ THAY ĐỔI NỘI DUNG TRONG GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ TẠI HẢI PHÒNG

I) Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Trường hợp doanh nghiệp đề nghị được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế cho nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp...

DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH TẠI HẢI PHÒNG

Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); - Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Quyết định...

DỊCH VỤ BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ CHO DOANH NGHIỆP VỐN NƯỚC NGOÀI

Hỏi: Doanh nhiệp của em là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. Doanh nghiệp đã được cấp GCN đầu tư và giấy phép ĐKKD về quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô,...

DỊCH VỤ THAY ĐỔI CON DẤU CÔNG TY TẠI HẢI PHÒNG

Hỏi: Công ty tôi trong quá trình sử dụng làm hư con dấu cũ, nay có nhu cầu làm lại con dấu mới thì thủ tục như thế nào? Trả lời: Đối với con dấu cũ, trường hợp doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/7/2015 thì theo quy định tại Khoản...

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HẢI PHÒNG

Với dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp, thay đổi kinh doanh của Công ty Lê Mạnh, Quý khách có thể lựa chọn các gói dịch vụ sau: GÓI CƠ BẢN: Kết quả khách hàng nhận được: 1. Giấy chứng nhận doanh nghiệp 2. Dấu công ty + Dấu chức danh 3. Token...

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THUẾ CÔNG TY TẠI HẢI PHÒNG

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể thay đổi nội dung đăng ký thuế. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi...

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY QUẢNG CÁO

Thủ tục hồ sơ – Giấy đề nghị ĐKKD của doanh nghiệp – Dự thảo về điều lệ của công ty: Dự thảo này cần có đủ chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh với Công ty hợp danh; người đại diện pháp luật và các thành viên, hoặc...

THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP XÂY LẮP VÀ THI CÔNG ĐIỆN

Tôi chuẩn bị thành lập một doanh nghiệp về xây lắp và thi công điện. Xin tư vấn giúp về điều kiện và thủ tục thành lập doanh nghiệp. Thứ nhất: Trường hợp không được thành lập doanh nghiệp Theo quy định tại khoản 1, 2 điều 18 Luật doanh nghiệp 2014...

THỦ TỤC GIẢI THỂ XƯỞNG SẢN XUẤT

Hồ sơ, trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh được thực hiện theo quy định tại Điều 60 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.Doanh nghiệp có thể tham khảo thủ tục và tải mẫu đăng ký chấm...

THÀNH LẬP CÔNG TY DU LỊCH TRONG NƯỚC

1. Điều kiện thành lập Công ty du lịch trong nước - Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đảm bảo điều kiện quy định tại Điều 43 Luật du lịch 2005 bao gồm: + Tổ chức, cá nhân kinh doanh lữ hành phải thành lập doanh nghiệp. + Doanh nghiệp kinh doanh lữ...