Sun17022019

Lần cập nhật cuối08:18:01 PM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, thay đổi và giải thể doanh nghệp

MÃ NGÀNH KINH DOANH LĨNH VỰC VẬN TẢI, BỐC XẾP HÀNG HÓA

5011 Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5012 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5021 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5022 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5221 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và...

VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN

a) Vốn điều lệ khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là vốn do các cổ đông cam kết góp trong một thời hạn nhất định Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã quy định cụ thể về thời hạn góp vốn điều lệ đối với công ty cổ phần. Theo đó,...

DANH MỤC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN 2018

1. Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế TTĐB. 2. Nhượng quyền thương mại. 3. Kinh doanh than. 4. Kinh doanh dịch vụ Logistic. 5. Sản xuất, sửa chữa chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (chai LPG). 6. Kinh doanh tiền chất công nghiệp. 7. Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp...

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Hoạt động của cơ sở giáo dục đại học. 2. Hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam, phân hiệu cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. 3. Hoạt động của cơ sở giáo dục...

QUY ĐỊNH MỚI VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI

Từ ngày 01/01/2017, quy định về lệ phí môn bài tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành. Theo quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP nói trên, doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật là một trong bảy nhóm đối tượng...

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BIỂN

Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2017, các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải biển, đại lý tàu biển, dịch vụ lai dắt tàu biển quy định tại Nghị định số 160/2016/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành. Theo đó, để được kinh doanh vận...

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH BẢO DƯỠNG, BẢO HÀNH XE Ô TÔ

Để được kinh doanh bảo hành, bảo dưỡng ô tô, doanh nghiệp cần đáp ứng 10 điều kiện quy định tại Điều 21 Nghị định số 116/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật được cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng...

LƯU Ý THÀNH LẬP CÔNG TY VẬN TẢI HÀNG HÓA ĐƯỜNG BỘ

1. Điều kiện chung kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 1. Đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật. 2. Phương tiện phải bảo đảm số lượng, chất lượng phù hợp với hình thức kinh doanh, cụ thể: - Khi hoạt động...

THAY ĐỔI TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng ĐKKD nơi dự định đặt trụ sở mới. Nội dung Thông báo gồm: a) Tên, mã số...

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Hồ sơ gồm: - Thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện; - Quyết định của Chủ doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện; - Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế và...

CHÁM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH

1. Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh. Đối với...