Fri14122018

Lần cập nhật cuối06:22:47 PM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn quản lý doanh nghiệp

Tư vấn quản lý doanh nghiệp

KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP BẰNG TIẾNG ANH

1. Đối tượng học viên - Học viên đã có kiến thức kế toán căn bản. 2. Thời gian đào tạo - Số buổi: Từ 15 - 17 buổi/khóa (Khai giảng: Hàng tháng) - Thời gian học: Sáng từ 8h - 10h Chiều từ 14h - 16h (hoặc tùy theo thời gian...

KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP BẰNG TIẾNG ANH

1. Đối tượng học viên - Học viên đã có kiến thức kế toán căn bản. 2. Thời gian đào tạo - Số buổi: Từ 15 - 17 buổi/khóa (Khai giảng: Hàng tháng) - Thời gian học: Sáng từ 8h - 10h Chiều từ 14h - 16h (hoặc tùy theo thời gian...

KHÓA HỌC ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHUYÊN SÂU

I. MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC Biết đọc, phân tích và sử dụng BCTC với tư cách của Kế toán trưởng DN. Hỗ trợ Ban lãnh đạo doanh nghiệp ra các quyết định quản lý hiệu quả. Biết cách đưa ra các chỉ số tài chính quan trọng làm cơ sở cho việc ra...

LỚP BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG KHÓA 3 NĂM 2016

Căn cứ Quy định Bồi dưỡng Kế toán trưởng cho Doanh nghiệp theo Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài Chính. Căn cứ điều 53 " Tiêu chuẩn và điều kiện Kế toán trưởng" của Luật Kế toán Việt Nam và Nghị định 129/2004/NĐ - CP: Tất cả các...

TIẾP TỤC TUYỂN SINH LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG KHÓA 3 NĂM 2016

Nhằm đáp ứng nhu cầu của học viên, Công ty Lê Mạnh tiếp tục mở lớp tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng doanh nghiệp và Hành chính sự nghiệp khóa 3 năm 2016 như sau: 1. Mục đích: Trang bị, cập nhật và hệ thống...

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG 2016

Công ty TNHH Tư vấn quản lý và Đào tạo Lê Mạnh xin thông báo tới các Anh/Chị học viên Lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng lịch năm 2016 khai giảng như sau: - Thời gian: 9h sáng Chủ nhật, ngày 24/04/2016. - Địa điểm: Trường Đại học...