Fri14122018

Lần cập nhật cuối06:22:47 PM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn quản lý doanh nghiệp

Tư vấn quản lý doanh nghiệp

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG 2016

Công ty Lê Mạnh xin thông báo lịch khai giảng lớp đào tạo và bồi dưỡng cấp chứng chỉ kế toán trưởng năm 2016 như sau: - Thời gian: Ngày 24/04/2016 Đề nghị các học viên đăng ký và hoàn thiện các hồ sơ trước ngày khai giảng. Mọi chi tiết xin liên...

THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG HCSN NĂM 2016

1. Mục đích: Trang bị, cập nhật và hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, nâng cao chuyên sâu về kế toán tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng thuộc diện bồi dưỡng Kế toán trưởng doanh nghiệp và Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp...

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN DO TIẾP NHẬN THÀNH VIÊN MỚI NĂM 2015

1. Trường hợp tiếp nhận thành viên mới, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm: a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh...

THỦ TỤC THÔNG BÁO SỬ DỤNG, THAY ĐỔI, HỦY MẪU CON DẤU 2015

1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau. 2. Trước khi sử dụng, thay đổi, hủy mẫu...

HỒ SƠ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VPDD, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 2015

Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh gồm: 1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (theo mẫu quy định). 2. Quyết định về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng...

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC TẠM NGỪNG KINH DOANH NĂM 2015

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh gồm: 1. Thông báo tạm ngừng kinh doanh. (Theo mẫu quy định) Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp đồng thời gửi Thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh...