Tue21082018

Lần cập nhật cuối12:49:31 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn quản lý doanh nghiệp

Tư vấn quản lý doanh nghiệp

HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ NĂM 2015

Doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì hồ sơ chỉ gồm Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế đến cơ quan đăng ký kinh doanh mẫu quy định). Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tư vấn...

HỆ THỐNG VĂN BẢN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP PHIÊN BẢN 1

1. Số lượng văn bản: 280 mẫu 2. Sắp xếp theo danh mục gồm 06 nội dung lớn: + Hệ thống văn bản pháp luật thường dùng của DN (Luật DN, Luật lao động…) + Hệ thống mẫu quy chế, quy định (quy chế tài chính, nội quy lao động…) + Hệ thống mẫu...

HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT NĂM 2015

Hồ sơ thay đổi, bổ sung người đại diện pháp luật CTCP năm 2015 gồm: 1. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty (do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký) (mẫu quy định); 2. Quyết định bằng văn bản (mẫu tham khảo) và bản sao biên bản...

CÔNG VIỆC CẦN LÀM SAU KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 2015

1. Khai thuế môn bài Người nộp thuế môn bài nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp Thời hạn nộp thuế môn bài - Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải...

HƯỚNG DẪN VỀ SỬ DỤNG CON DẤU NĂM 2015

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp, trong đó có hướng dẫn về mẫu con dấu. Theo đó, Công văn số 4211/BKHĐT-ĐKKD của Bộ hướng dẫn Thông báo về mẫu con dấu của Doanh nghiệp, chi nhánh,...

Điểm mới của Luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2015

Luật doanh nghiệp (sửa đổi) (có hiệu lực từ 1/7/2015). Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) bao gồm 10 chương và 222 điều. So sánh với Luật doanh nghiệp 2005, dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) cơ bản giữ nguyên cấu trúc, gồm 10 chương. Dự thảo Luật Doanh...