Tue26032019

Lần cập nhật cuối08:01:16 PM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn quản lý doanh nghiệp

Tư vấn quản lý doanh nghiệp

HỒ SƠ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VPDD, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 2015

Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh gồm: 1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (theo mẫu quy định). 2. Quyết định về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng...

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC TẠM NGỪNG KINH DOANH NĂM 2015

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh gồm: 1. Thông báo tạm ngừng kinh doanh. (Theo mẫu quy định) Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp đồng thời gửi Thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh...

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG CON DẤU DOANH NGHIỆP 2015

Trình tự các bước khi đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp 2015 là: - Đầu tiên doanh nghiệp tiến hành chọn mẫu dấu (loại hình vuông tròn, kích thước to nhỏ, nội dung in trên con đấu …) và tiến hành đặt làm con dấu. - Tiếp theo doanh nghiệp cần chuẩn...

HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ NĂM 2015

Doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì hồ sơ chỉ gồm Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế đến cơ quan đăng ký kinh doanh mẫu quy định). Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tư vấn...

HỆ THỐNG VĂN BẢN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP PHIÊN BẢN 1

1. Số lượng văn bản: 280 mẫu 2. Sắp xếp theo danh mục gồm 06 nội dung lớn: + Hệ thống văn bản pháp luật thường dùng của DN (Luật DN, Luật lao động…) + Hệ thống mẫu quy chế, quy định (quy chế tài chính, nội quy lao động…) + Hệ thống mẫu...

HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT NĂM 2015

Hồ sơ thay đổi, bổ sung người đại diện pháp luật CTCP năm 2015 gồm: 1. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty (do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký) (mẫu quy định); 2. Quyết định bằng văn bản (mẫu tham khảo) và bản sao biên bản...