Tue21082018

Lần cập nhật cuối12:49:31 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn quản lý doanh nghiệp

Tư vấn quản lý doanh nghiệp

Quản trị thông tin theo kiểu Nhật

Ở Việt Nam, doanh nhân có thể gặp nhau tại quán trà, cà phê để bàn bạc chuyện làm ăn, chia sẻ thông tin. Nhưng ở Nhật, các doanh nhân không gọi đây là chia sẻ thông tin. Đối với họ, việc chia sẻ thông tin phải được thực hiện...

Dịch vụ tư vấn in hóa đơn – Thủ tục in hóa đơn

Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC được ban hành là một bước cải cách quan trọng đồng thời là một chính sách thuế lớn của Nhà nước trong quá trình cải cách và đơn giản hóa các thủ tục trong lĩnh vực thuế. Việc giao cho doanh nghiệp quyền...

Các khoản trích lập dự phòng cần lưu ý

Trong đó, các khoản trích lập dự phòng chính có tác động đáng kể đến kết quả sản xuất - kinh doanh của DN mà các nhà đầu tư cần nắm bắt được bản chất trong quá trình xem xét BCTC của DN đó là: Khoản trích lập dự...

Xây dựng hệ thống kiểm soát công việc để ngăn ngừa nhân viên nhận tiền hoa hồng

Để duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh hàng ngày, doanh nghiệp thường phải mua hàng hóa và dịch vụ từ các nhà cung cấp. Tùy theo đặc thù từng loại hàng hóa, dịch vụ mà mỗi phòng ban có liên quan sẽ đảm trách. Tùy theo mô hình...

Kiểm soát thiếu hệ thống và không làm rõ cơ cấu trách nhiệm

Kế hoạch triển khai không đúng như dự định: thời gian hoàn thành bị kéo dài, chất lượng sản phẩm không đạt yêu cầu, nhiều chi phí phát sinh. Những sai phạm xảy ra không biết qui trách nhiệm về ai, những việc quan trọng thì không...

10 nguyên tắc quản lý theo kiểu trao quyền

Làm thế nào để tạo ra một môi trường làm việc mà ở đó các nhân viên được trao quyền, làm việc hiệu quả hơn, đóng góp nhiều hơn cho doanh nghiệp và xem công việc là niềm vui? Dưới đây là 10 nguyên tắc quan trọng nhất giúp các...