Sun26052019

Lần cập nhật cuối01:37:11 AM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn dự án đầu tư

Tư vấn dự án đầu tư

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đầu tư

Để quý khách hàng hình dung được nội dung CTM tiến hành khi tư vấn lập dự án đầu tư, CTM xin cung cấp một số thông tin liên quan đến thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư như sau: ...

Tư vấn lập dự án đầu tư

Khi thực hiện Dịch vụ Lập dự án đầu tư, CTM tiến hành xem xét đầy đủ các yếu tố cần và đủ để đảm bảo tính khả thi của dự án giai đoạn triển khai và vận hành, phân tích các...

Quy trình lập dự án đầu tư xây dựng công trình

Khi đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình để xem xét, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án và trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Dự án đầu tư được...

Dịch vụ tư vấn dự án đầu tư

Với đội ngũ các chuyên viên có trình độ chuyên môn cao, CTM hỗ trợ các nhà đầu tư trong và ngoài nước xây dựng các dự án đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh, xin thuê đất, xin...