Mon25032019

Lần cập nhật cuối08:01:16 PM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Tư vấn nghề nghiệp

Tư vấn nghề nghiệp

QUY ĐỊNH BỐ TRÍ, BÃI MIỄN KẾ TOÁN TRƯỞNG

Căn cứ khoản 2 Điều 48 của Luật Kế toán, việc bố trí, bãi miễn kế toán trưởng được quy định như sau: 1. Tất cả các đơn vị kế toán quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định này đều phải bố trí người làm kế toán trưởng,...

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ MÔN BÀI

I. HƯỚNG DẪN NỘP TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI Đối với các doanh nghiệp mới thành lập sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và mẫu dấu, doanh nghiệp tiến hành lên Chi cục thuế quản lý quận nộp hồ sơ và ký vào biên bản làm...

CÁC SAI SÓT THƯỜNG GẶP VỚI HÓA ĐƠN

1. Cách viết hóa đơn • Quên ghi ngày hóa đơn. • Ghi sai thông tin người mua hàng. • Không gạch bỏ ô MST còn trống. • Số tiền bằng chữ không khớp với số tiền bằng số. • Không gạch bỏ nội dung còn trống trong phần diễn giải, số lượng, đơn giá, thành tiền. • Khi sai thuế suất...

NHỮNG SAI SÓT THƯỜNG GẶP KHI ĐĂNG KÝ THUẾ

"Đăng ký thuế là việc người nộp thuế kê khai những thông tin của người nộp thuế theo mẫu quy định và nộp tờ khai cho cơ quan quản lý thuế để bắt đầu thực hiện nghĩa vụ về thuế với Nhà nước theo các quy định của pháp luật"....

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XỬ LÝ HÓA ĐƠN KHI THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ, TÊN, MÃ SỐ THUẾ

1. Thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế: Đối với các hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết, có in sẵn tên, địa chỉ trên hóa đơn khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã...

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP KHI HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

1. Tiền mặt: * Số tiền trên phiếu thu, chi khác trên sổ sách kế toán. * Số dư quỹ tiền mặt âm do hạch toán phiếu chi trước phiếu thu. * Chênh lệch tiền mặt tồn quỹ thực tế và biên bản kiểm kê quỹ. * Phiếu thu, phiếu chi...

Cách sàng lọc ứng viên qua điện thoại

Sàng lọc ứng viên qua điện thoại là một trong những phương pháp tuyển dụng hiệu quả và tiết kiệm nhất. Nếu biết cách phát huy tối đa hiệu quả của phương pháp này, bạn sẽ dễ dàng tuyển được người tài cho công ty. Xác định động lực tìm việc...

Lý do nhân viên nghỉ việc và giải pháp cho nhà quản lý

Các dạng nghỉ việc Nắm bắt được xu hướng nghỉ việc của nhân viên sẽ giúp hiểu được lý do họ ra đi và có các biện pháp phòng ngừa điều tương tự xảy ra trong tương lai. * Nghỉ việc theo mùa vụ: Chúng ta thường thấy nhân viên xin nghỉ...

HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC CHO KẾ TOÁN THUẾ

PHẦN I: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRONG NĂM ĐỂ GIÚP KẾ TOÁN LÀM VIỆC HIỆU QUẢ CHO DOANH NGHIỆP I, Nhiệm vụ kế toán trong năm. Niên độ kế toán Việt nam áp dụng từ 1/1đến 31/12 hàng năm vì vậy việc mở sổ sách kế toán cũng...

KHÓA ĐÀO TẠO TÀI CHÍNH CHO NHÀ QUẢN LÝ

Mục tiêu khóa đào tạo Khóa học này cập nhật các kiến thức về Quản trị Tài chính, tăng cường kỹ năng thực hành về Quản trị Tài chính doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay, đồng thời sử dụng một cách có hiệu quả các đòn bẩy tài chính trong...

Chương trình đào tạo Giám đốc tài chính doanh nghiệp

Giám đốc tài chính có tầm quan trọng như cánh tay phải của lãnh đạo doanh nghiệp, họ đảm nhận và điều phối những hoạt động quan trọng hàng đầu của doanh nghiệp. Công việc của giám đốc tài chính là nghiên cứu, phân tích và xử lý các mối quan...