Mon25032019

Lần cập nhật cuối08:01:16 PM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh

Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh

Quy trình tín dụng ngân hàng

Quy trình tín dụng là bảng tổng hợp mô tả công việc của ngân hàng từ khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn của một khách hàng cho đến khi quyết định cho vay, giải ngân, thu nợ và thanh lý hợp đồng tín dụng. 1. Quy trình tín dụng là...

Quản lý và kiểm soát chi phí

Tối hóa các chức năng trong ngân sách Quản lý tiền mặt Quản lý tiền mặt là việc sử dụng tốt nhất lượng tiền sẵn có. Có thể phải xem xét đến các chi phí cơ hội và những cân nhắc khi lựa chọn. Ví dụ, số dư tiền mặt thặng dư...

Đi tìm lời giải bài toán cắt giảm chi phí nhân sự

Tại nhiều doanh nghiệp, ngân sách dành cho nguồn nhân lực đôi khi chiếm đến 50% tổng chi phí. Và ngân sách này cứ càng ngày càng “phình” ra theo thời gian. Làm thế nào để quản lý được ngân sách này đồng thời giảm ...

Tư vấn tính giá thành sản phẩm

Nhiều doanh nghiệp dường như tự cảm thấy có áp lực buộc phải giảm giá thành. Chẳng hạn như, do đối thủ cạnh tranh có giá thấp hơn can thiệp vào thị trường của bạn, bạn không hạ giá thì có thể khó tiêu thụ sản phẩm, mà muốn hạ...