Mon25032019

Lần cập nhật cuối08:01:16 PM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh

Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh

Tư vấn kiểm soát chi phí doanh nghiệp

Kiểm soát chi phí doanh nghiệp ở thời nào cũng rất quan trọng, nhất là trong thời đại ngày nay khi tình hình cạnh tranh trên thương trường ngày càng khốc liệt, thành công sẽ thuộc về một doanh nghiệp được kiểm soát chi phí chặt chẽ. "Sai một ly...

Quản lý và cắt giảm chi phí hiệu quả

Động cơ cho các chương trình quản lý, cắt giảm chi phí của một số doanh nghiệp chỉ đơn giản là việc phải “thắt lưng buộc bụng” trong thời kỳ khó khăn (giá cả của các nguyên liệu đầu vào hiện nay tăng cao), hay...

Nội dung phân tích hoạt động sản xuất KD cho doanh nghiệp của CTM

Phân tích hoạt động kinh doanh nói chung hiện nay càng trở thành nhu cầu của doanh nghiệp nhất là khi Việt Nam gia nhập WTO. Có thể nói hầu hết nhưng quyết định trong hoạt động kinh doanh, đầu tư và...