Mon25032019

Lần cập nhật cuối08:01:16 PM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Tư vấn Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh

Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh

Cải thiện dòng tiền của doanh nghiệp thông qua các khoản phải trả

Dòng tiền mặt lưu chuyển tốt sẽ giúp việc kinh doanh của bạn luôn thành công. Bạn cần lập quy trình hiệu quả liên quan đến các khoản phải trả để có thể giải quyết vấn đề về tiền mặt và đảm bảo bạn có một số lượng lớn tiền...

Quản lý tiền mặt trong doanh nghiệp

Đối với các doanh nghiệp cỡ nhỏ, hiểu được tầm quan trọng của việc quản lý tiền mặt là điều cốt yếu cho sự sống còn của doanh nghiệp. Các cuộc khảo sát doanh nghiệp kinh doanh thất bại cho thấy hầu hết các công ty này (đến 60%) cho...

Ích lợi của việc lên ngân sách và dự báo doanh thu

Lập ngân sách và dự báo đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp. Ngân sách giúp doanh nghiệp đi đúng hướng phát triển và tránh trường hợp chi tiêu quá mức. Dự báo giống như vẽ một tấm bản đồ cho tương lai. Nhờ đó, doanh nghiệp sẽ đưa...

Ưu và nhược điểm của việc huy động vốn vay (Debt Financing)

Rất nhiều chủ doanh nghiệp mới mở hiện nay sử dụng hình thức huy động vốn vay từ các tổ chức tài chính hoặc cá nhân, nếu họ không muốn kêu gọi các nhà đầu tư khác nhằm nắm toàn bộ quyền kiểm soát doanh nghiệp. Huy động vốn vay...