Mon25032019

Lần cập nhật cuối08:01:16 PM GMT

Back Dịch vụ Dịch vụ Đào tạo Quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp

Khóa học Giám đốc điều hành (C.E.O) chuyên nghiệp

Với xu hướng hội nhập kinh tế diễn ra nhanh chóng, Việt Nam đã là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới – WTO, đòi hỏi những người làm công tác quản lý phải luôn cập nhật kiến...